Prawo do dywidendy a odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Prawo
11 lipca 2022 Paweł Kawka

Czy posiadanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego?

Tło sprawy

Kobieta sprawująca opiekę nad niepełnosprawną córką złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do ośrodka pomocy społecznej (OPS). Po rozpatrzeniu sprawy decyzją prezydenta miasta przyznano jej świadczenie pielęgnacyjne. Niemniej jednak, po pewnym czasie ten sam organ wznowił z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, wskazując na wyjście na jaw istotnych okoliczności istniejących w dniu wydania powyższej decyzji, które mają wpływ na przyznane świadczenie pielęgnacyjne, a były nieznane wcześniej organowi. Prezydent miasta powołał się przy tym na uregulowania art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 111, ze zm.) - dalej u.ś.r., zauważając, że w toku prowadzonego postępowania stwierdzono, iż wnioskodawczyni pełni funkcję prezesa w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a ponadto jest wspólnikiem tej spółki.

Tymczasem w myśl art. 3 pkt 22 u.ś.r., przez zatrudnienie lub inną pracę zarobkową należy rozumieć wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W dalszej kolejności, w oparciu o treść uzasadnienia orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2018 r. (sygn. akt II SA/Bd 1137/17), prezydent miasta stwierdził, iż pełnienie funkcji prezesa w zarządzie spółki prawa handlowego, także w razie niepobierania wynagrodzenia z tego tytułu, przesądza o braku realizacji przesłanki rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ponieważ należy je uznać za zatrudnienie, w rozumieniu art. 17 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 22 u.ś.r.

Adekwatnie do art. 17 ust. 1 u.ś.r., świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Oznacza to, że kobieta nie mogła otrzymać świadczenia pielęgnacyjnego, z uwagi na co prezydent miasta uchylił swoją poprzednią decyzję.

Wnios

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.