Czy możliwe jest udzielenie pracownikowi z niepełnosprawnością czasu wolnego za nadgodziny w przyszłym okresie rozliczeniowym?

Kadry
08 lipca 2022 Paweł Kawka

Pracownik z niepełnosprawnością legitymujący się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, zatrudniony przy ochronie mienia, złożył wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny. Pracownik zwrócił się jednak z prośbą o możliwość wykorzystania czasu wolnego w przyszłym okresie rozliczeniowym. Czy dopuszczalne jest udzielenie czasu wolnego za nadgodziny w innym okresie rozliczeniowym?

Co do zasady, uregulowania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, ze zm.) – dalej: k.p.; wskazują, że pracownik wypełniający obowiązki pracownicze ponad obowiązujące normy czasu pracy wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych. W przypadku, gdy zatrudniony pracuje przez ponad 8 godzin dziennie, bądź gdy chodzi o równoważny czas pracy ponad 12 godzin dziennie, pracownik nabywa uprawnienie do rekompensaty wypracowanych nadgodzin dobowych. Podwładny ma możność odebrania czasu wolnego za nadgodziny albo uzyskania ekwiwalentu w formie pieniężnej.

Nieco inne zasady dotyczą jednak pracowników z niepełnosprawnościami. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.) – dalej: u.r.o.n., czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Przy czym należy zwrócić uwagę, iż powyższe normy czasu pracy mają charakter sztywny, w przeciwieństwie do norm czasu pracy wynikających z przepisów prawa pracy.

Pracownik zatrudniony na podstawie przepisów k.p. może pracować dłużej aniżeli wynika z tygodniowej normy czasu pracy (powyżej 40 godzin tygodniowo), po czym pełnosprawny pracownik będzie mógł odebrać dzień wolny w następnym tygodniu. Z kolei pracownik z niepełnosprawnością nie może pracować dłużej niż 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Warto zaznaczyć, iż zasady te dotyczą wyłącznie osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. W przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności norma czasu pracy jest bowiem obniżona do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Wskazane normy czasu pracy również są normami sztywnymi.

W myśl art. 151 § 1 k.p. praca w godzinach nadliczbowych to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, jak też praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu cz

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.