Zaliczenie pracownika z niepełnosprawnością do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem symbolu niepełnosprawności 02-P a potrzeba korekty INF-U

Ulgi na PFRON
07 lipca 2022 Paweł Kawka

Pracownik legitymujący się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności w dniu 27 maja 2022 r. uzyskał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem symbolu niepełnosprawności 02-P. Pracownik dostarczył orzeczenie w dniu 15 czerwca. Orzeczenie zostało wydane na stałe. Czy w związku z tym pracodawca powinien zaliczyć pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności od dnia 1 maja 2022 r. i dokonać korekty informacji o kwocie obniżenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (INF-U) za czerwiec?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, jeżeli wskazana produkcja bądź usługa została wytworzona lub jest świadczona przez pracodawcę zatrudniającego przynajmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który to pracodawca osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:
1. znacznego stopnia niepełnosprawności lub
2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych
– w wysokości co najmniej 30%.

W myśl art. 22 ust. 1a u.r.o.n., razem z fakturą za dokonany zakup, sprzedający, który spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1, przekazuje nabywcy, jednokrotnie w danym roku, informację o:
1. zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat;
2. możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat;
3. możliwości odwołania oświadczenia, o którym mowa w pkt 2.

Odpowiednio do art. 22 ust. 2 u.r.o.n., obniżenie wpłaty na PFRON jest uwarunkowane:
1. udokumentowaniem zakupu fakturą;
2. uregulowaniem należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze, z tym że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu;
3. udokumentowaniem przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego w terminie, o którym mowa w art. 22 ust. 10 pkt 1 u.r.o.n.

Adekwatnie do przepisu art. 22 ust. 10 pkt 1 u.r.o.n., sprzedający:
1. wystawia informację o kwocie obniżenia niezwłocznie po:
• otrzymaniu odwołania oświadczenia o rezygnacji

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.