: Czy jest możliwa rejestracja firmy w SODiR dopiero w lipcu 2022 roku i uzyskania dofinansowań na już zatrudnionych wcześniej pracowników niepełnosprawnych, w przypadku osiągnięcia 6% wskaźnika osób niepełnosprawnych w listopadzie 2021 roku?

Komunikaty
06 lipca 2022 Redakcja OBPON

PYTANIE DO PFRON Pracodawca z Otwartego Rynku chciałby od Funduszu otrzymać odpowiedź na poniższe pytanie: Stan faktyczny: Firma od listopada 2021 roku do kwietnia 2022 roku osiągała 6% wskaźnik ON zatrudniając ogółem powyżej 25 etatów, w maju br. niestety nie osiągnęła już 6% wskaźnika ON i dokonała wpłatę obowiązkową do PFRON. Pytanie Firmy jest następujące: Czy w takim przypadku kiedy ponownie np. w lipcu br. osiągnie 6% wskaźnik ON będzie mogła po raz pierwszy zarejestrować się w PFRON w SODiR i od lipca br. zgłosić swoich pracowników ON do SODiR, których zatrudniała już w okresie od listopada 2021 r. do kwietnia 2022 r. lub w miesiącach wcześniejszych? Większości są to pracownicy, którzy w trakcie zatrudnienia u tego pracodawcy stali się osobami niepełnosprawnymi, na których pracodawca zgodnie z przepisami nie musi wykazać tzw. efektu zachęty? Opracowanie: Edyta Sieradzka, Ekspert [OBPON](http://www.obpon.pl)

ODPOWIEDŹ PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż pracodawca zatrudniający niepełnosprawnego pracownika na umowę o pracę, po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.) może ubiegać się o dofinansowanie do kosztów płacy tego pracownika. Jednym z warunków ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego jest wykazanie efektu zachęty. Efekt zachęty ustalany jest przez pracodawcę (dla którego dofinansowanie stanowi pomoc publiczną) jednokrotnie – na miesiąc podjęcia pracy przez osobę z niepełnosprawnością i trwa do momentu rozwiązania stosunku pracy bądź utraty przez pracownika statusu osoby niepełnosprawnej. Efekt zachęty może być wykazany:

  • metodą ilościową - poprzez wykazanie wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem w miesiącu podjęcia zatrudnienia przez pracownika, na którego pracodawca zamierza pobierać dofinansowanie, w stosunku do przeciętnego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc podjęcia zatrudnienia przez tego pracownika lub
  • metodą jakościową - poprzez wykazanie, że pracownik podjął pracę na wakacie zwolnionym przez innego pracownika:
  • z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ,
  • za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
  • na mocy porozumienia stron,
  • wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • z upływem czasu, na który została zawarta,
  • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta,
  • na skutek wygaśnięcia umowy o pracę,
  • na skutek zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.

Efekt zachęty istnieje, gdy:

a. w momencie zatrudniania pracownika pracodawca wiedział o jego niepełnosprawności,

b. w miesiącu zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego pracodawca wykazał efekt

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.