Złożenie wniosku Wn-C-ZF przez ZPCHr i były ZPCHr do Prezesa PFRON w okresie trwającego zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Dofinansowania
29 czerwca 2022 Redakcja OBPON

Stan faktyczny: Pracodawca jest byłym ZPCHr, który chciałby po 1 lipca 2022 roku złożyć do Prezesa PFRON wniosek zgodnie z art. 68gd ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.573 z późn.zm.) o wydatkowanie z ZFRON do 20% zgromadzonych środków na wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Czy obecnie taki wniosek może jeszcze zostać złożony i czy będzie on mógł być rozpatrzony przez PFRON, ponieważ od 16.05.2022 roku został w Polsce odwołany stan epidemii?

Stan prawny - zgodnie z art. 68gd ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.573 z późn.zm.) - w okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, kwota do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 ust. 3a1 lub art. 33 ust. 4a,może być przeznaczona na:

1. utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;
2. wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:
a. pracownikami,
b. wykonawcami pracy nakładczej,
c. innymi osobami niż wymienione w lit. a i b, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności,
d. niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności;
3. inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności.

Rozporządzeniami Ministra Zdrowia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie:

• od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 19 marca 2020 r. obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego,
• od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 15 maja 2022 r. obowiązywał stan epidemii,
• od dnia 16 maja 2022 r. obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.

Jednocześnie należy wskazać, że stany epidemii i zagrożenia epidemicznego mogą być ogłaszane i odwoływane w dowolnej kolejności bez okresu przerwy pomiędzy nimi z takim skutkiem, że zarówno w danym dniu, jaki w dniu po nim następującym może obowiązywać co najmniej jeden z nich.

Dlatego ograniczenie się do wykładni spójnika „albo” - ścisłej i nieuwzględniającej pozostałej części analizowanej normy zawartej w art. 68gd ustawy o rehabilitacji – prowadziłoby do nonsensownych skutków, przez co wynik takiej wykładni należy odrzucić.

Zatem należy uznać, że odliczanie okresów, o których mowa w art. 68gd ustawy o rehabilitacji rozpoczyna się w pierwszym dniu, w którym nie obowiązuje ani stan epidemii, ani stan zagrożenia epidemicznego.
W związku z powyższym odpowiedź na pytanie pracodawcy brzmi - TAK - obecnie pracodawca może w dalszym ciągu korzystać z art. z art. 68gd ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i złożyć do Prezesa PFRON wniosek Wn-C-ZF.

Wyjaśnienie BON - przypomnienie

W ramach tarczy antykryzysowej dysponenci Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładowego Funduszu Aktywności mogą wydatkować środki tych funduszy na cele związane z ratowaniem miejsc pracy osób niepełnosprawnych, zapewnieniem ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji raz ciągłości działalności dysponenta, a także na wynagrodzenia i pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych – po uzyskaniu zgody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z pytaniami o treść wniosku Biuro we współpracy z PFRON przygotowało interaktywny i dostępny wniosek Wn-C-ZF służący do wnioskowania o zgodę na dokonanie tych wydatków. Jest to druga wersja wniosku.

Uwzględnia ona sygnalizowane Biuru wątpliwości i uwagi, które pojawiły się dotychcza

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.