Obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej 25% ale powyżej 18% a rekompensaty z PFRON w przypadku byłego ZPChr

Dofinansowania
21 czerwca 2022 Paweł Kawka

Czy pracodawca, który w czasie pandemii COVID-19 utracił status zakładu pracy chronionej (ZPChr), ale zachował prawo do dalszego prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), ma obowiązek rozliczyć się z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z niezamortyzowanej wartości środków trwałych sfinansowanych z ZFRON, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi w tym zakładzie pracy poniżej 25%, ale powyżej 18%? Czy w takim przypadku, pracodawca zachowuje prawo do rekompensat z PFRON do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami?

Należy zaznaczyć, iż w myśl art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.) – dalej: u.r.o.n., co do zasady, po stronie pracodawców, którzy utracili status ZPChr, z mocy prawa powstaje obowiązek niezwłocznego wpłacenia do PFRON niewykorzystanych według stanu na dzień utraty statusu ZPChr środków ZFRON. Co więcej, wpłacie do PFRON podlega również kwota odpowiadająca kwocie wydatkowanej ze środków ZFRON na nabycie, wytworzenie bądź ulepszenie środków trwałych w związku z modernizacją ZPChr, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami, budową albo rozbudową bazy rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i socjalnej tudzież na zakup środków transportu – w części, która nie została zamortyzowana, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień utraty statusu ZPChr (art. 33 ust. 7a u.r.o.n.). Jednakże, warunkowo, obowiązek wpłaty do PFRON środków ZFRON może zostać zawieszony, z uwagi na spełnianie warunków co do struktury zatrudnienia, określonych w art. 33 ust. 7b u.r.o.n.

Zgodnie z art. 33 ust. 7b u.r.o.n., w razie utraty statusu ZPChr i osiągania stanu zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a także wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 25%, pracodawca zachowu

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.