O ciężkim naruszeniu obowiązków pracowniczych

Kadry
02 czerwca 2022 Redakcja OBPON

Nawiązanie stosunku pracy przez pracownika zobowiązuje go do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca natomiast zobowiązany jest do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Oczywiście mogą zdarzyć się, i zdarzają się sytuacje, kiedy ma miejsce naruszenie obowiązków pracowniczych. Jakie prawa w takim przypadku ma pracodawca?

Pracownik podpisując umowę o pracę zobowiązuje się do sumiennego i starannego wykonywania pracy, a w szczególności do:
- przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
- przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad współżycia społecznego,
- dbania o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,
- zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
- przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

W sytuacji gdy pracownik naruszy obowiązki pracownicze, nie przesądza to jeszcze o zasadności rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Inaczej rzecz się ma w przypadku ciężkiego naruszenia.
Natomiast ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych tak samo jak popełnienie przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku oraz zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, stanowi przyczynę rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Posiłkując się orzecznictwem należy stwierdzić, że ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych zachodzi w takim przypadku, gdy działanie lub zaniechanie pracownika jest winą umyślną l

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.