Czy orzeczenie z symbolem 02-P wydane na stałe jest równoznaczne z występowaniem przewlekłej choroby psychicznej?

Orzecznictwo
31 maja 2022 Redakcja OBPON

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – dalej: ustawa o rehabilitacji, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65 % przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 % a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, od którego liczone są wpłaty pracodawcy na PFRON może zostać obniżony w razie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy (art. 21 ust. 4), a rodzaj takich schorzeń określony został w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zalicza się do nich:

1. chorobę Parkinsona,
2. stwardnienie rozsiane,
3. paraplegię, tetraplegię, hemiplegię,
4. znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,
5. głuchotę i głuchoniemotę,
6. nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
7. epilepsję,
8. przewlekłe choroby psychiczne,
9. upośledzenie umysłowe,
10. miastenię,
11. późne powikłania cukrzycy.

Obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych następuje w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym, u których stwierdzono występowanie co najmniej jednego ze schorzeń wymienionych powyżej.

Dokumentowanie schorzeń obniżających wskaźnik:

1. Występowanie schorzenia szczególnego – na potrzeby obowiązkowych wpłat na PFRON - może być dokumentowane:
a. orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność w rozumieniu przepisów o rehabilitacji,
b. innym dokumentem potwierdzającym wystąpienie u pracownika schorzeń wymienionych w rozporządzeniu z dnia 18 września 1998 r.

Nie ma wymogu, by schorzenie szczególne było przyczyną niepełnosprawności wskazaną w orzeczeniu potwierdzającym niepełnosprawność, szczególnie że tylko nieliczne schorzenia, o których mowa wyżej, mają swój odpowiednik w symbolu przyczyny niepełnosprawności.

Są to:

• 01-U - upośledzenie umysłowe,
• 04-0 - choroby narządu wzroku,
• 06-E – epilepsja.

Do powyższych nie zalicza się

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.