Czy można wyznaczyć tę samą osobę do wszystkich spraw związanych z BHP w zakładzie pracy chronionej?

Kadry
20 maja 2022 Redakcja OBPON

Stosownie do obowiązujących uregulowań prawa pracy szczególna rola w zakładzie pracy (w tym także w zakładzie pracy chronionej) przypada przedstawicielowi pracowników, z którym pracodawca musi konsultować kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Kto może być takim przedstawicielem pracowników? Czy tylko związki zawodowe albo społeczny inspektor pracy? Czy osoba wyznaczona do takich zadań może być jednocześnie przedstawicielem pracowników - członkiem zespołu powypadkowego?

Należy zaznaczyć, że przeważnie, stroną reprezentującą pracowników w trakcie konsultacji z pracodawcą jest zakładowa organizacja związkowa bądź jej reprezentanci, ewentualnie komisja bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatrudniający powinien zapewnić przy tym odpowiednie warunki do przeprowadzania konsultacji, w szczególności zagwarantować, że odbędą się w godzinach pracy. Za czas nie przepracowany w związku z udziałem w konsultacjach pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują bowiem prawo do wynagrodzenia.

Adekwatnie do art. 23711a par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, ze zm.) – dalej: k.p., pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania wiążące się z bezpieczeństwem i higieną pracy, zwłaszcza w odniesieniu do:

  1. zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji chemicznych i ich mieszanin, o ile mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia zatrudnionych;
  2. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania podwładnych o tym ryzyku;
  3. tworzenia służby BHP lub powierzania realizacji zadań wspomnianej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, jak również wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
  4. przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;
  5. szkolenia pracowników w dziedzinie BHP.

Poza tym, dodatkowe uprawnienia konsultacyjne pracowników wynikają np. z par. 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860, ze zm.), jak również z par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.