Wpływ renty socjalnej na zarobek w 2022 roku

Kadry
19 maja 2022 Redakcja OBPON

Renta socjalna to świadczenie wypłacane co miesiąc przez ZUS osobom pełnoletnim z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy z tytułu pełnej lub czasowej niezdolności do pracy. Mimo to część z osób, pobierających to świadczenie jest aktywna zawodowo. Czy ten fakt ma wpływ na wypłacanie renty socjalnej?

Czym jest renta socjalna

Renta socjalna jest świadczeniem przysługującym osobom, które utraciły szansę na możliwość podjęcia lub kontynuowania pracy.

Zasady przyznawania tego świadczenia zostały określone w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U.2020.1300). Zgodnie z art. 4 wspomnianej ustawy, renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  1. przed ukończeniem 18. roku życia;
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia;
  3. w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Poza tym zgodnie z art. 2 ustawy, prawo do renty socjalnej przysługuje:

  1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy;
  3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Osoba, spełniająca powyższe kryteria może otrzymać rentę socjalną na stałe, jeżeli orzeczono wobec niej trwałą i całkowitą niezdolność do pracy lub na pewien określony czas wskazany w decyzji jednostki organizacyjnej ZUS.

W tym miejscu należy rozsądzić, co oznacza użyte w ustawie pojęcie „całkowitej niezdolności do pracy”. Według definicji zusowskich osobą niezdolną do pracy jest osoba, która:

  1. całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i
  2. nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Z kolei za częściowo niezdolną do pracy uważana jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Kto nie może pobierać renty socjalnej?

Jak wynika z powyższego uprawnienia do otrzymywania renty socjalnej ma określona

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.