Czy można zwolnić z pracy osobę z niepełnosprawnością?

Kadry
18 maja 2022 Redakcja OBPON

Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością przynosi korzyści pracownikowi, jak i pracodawcy. Zdarza się jednak, że zatrudniający chce zwolnić pracownika mającego orzeczony stopień niepełnosprawności. Czy i jak może to zrobić pracodawca, nie narażając się na zarzut dyskryminacji i czy zwalniany może ubiegać się o odszkodowanie?

Korzyści dla pracodawcy zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością przynosi pracodawcy sporo wymiernych korzyści, jak profity finansowe czy dobry PR firmy. Pracodawcy, zatrudniający osoby, posiadające stopień niepełnosprawności, mogą ubiegać się z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowania:

1. wynagrodzeń
2. kredytów – dla prowadzących ZPCh
3. szkoleń i staży
4. wyposażenie stanowisk
5. zatrudnienie pracownika wspomagającego.

Dyskryminacja w miejscu pracy

O równym traktowaniu pracowników mówią zapisy kodeksu pracy, a dokładniej w rozdziale II a. Jak stanowi art. 183a par. 1, otwierający ten rozdział, pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie:

1. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
2. warunków zatrudnienia,
3. awansowania,
4. dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pracodawca nie może dyskryminować pracowników z powodu:

1. płci,
2. wieku,
3. niepełnosprawności,
4. rasy,
5. religii,
6. narodowości,
7. przekonań politycznych,
8. przynależności związkowej,
9. pochodzenia etnicznego,
10. wyznania,
11. orientacji seksualnej,
12. ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Pod pojęciem równego traktowania rozumie się niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób z wymienionych wyżej przyczyn. Dotyczy to zarówno dyskryminowania bezpośredniego, jaki i pośredniego. Jak widać z powyższej listy, niedozwolone jest dyskryminowanie pracownika z powodu jego niepełnosprawności.

Ochrona osób z niepełnosprawnościami przed zwolnieniem z pracy

Na początku warto zaznaczyć, że zwolnienie z pracy osoby z niepełnosprawnością nie musi automatycznie oznaczać dyskryminacji. Jednak zdarzają się przypadki, gdzie decyzja pracodawcy o rozstaniu się z pracownikiem z niepełnosprawnością, nie miała wiele wspólnego z przestrzeganiem prawa pracy.
Kwestie zatrudniania reguluje art. 11 kodeksu pracy. Mówi on o swobodzie nawiązania stosunku pracy, ale

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.