Czy pracodawca odpowiada za brak ubezpieczenia społecznego niepełnosprawnego pracownika tymczasowego?

Księgowość
11 maja 2022 Redakcja OBPON

Czy pracodawca z otwartego rynku pracy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami, w tym również pracowników z agencji pracy tymczasowej, odpowiada za to, że agencja nie zgłosiła swoich pracowników do ubezpieczeń społecznych i nie opłaca za nich składek?

Kim jest pracownik tymczasowy

Adekwatnie do treści art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1563, ze zm.) – u.t.r., za pracownika tymczasowego uznaje się pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Z kolei, w myśl art. 2 pkt 3 tejże ustawy praca tymczasowa polega na wykonywaniu na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:

  • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Czym jest umowa o pracę tymczasową

Zgodnie z art. 13 ust 1 u.t.r., umowa o pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna określać strony umowy i datę zawarcia umowy oraz wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, w szczególności:

  • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, wymiar czasu pracy takiego pracownika, a także miejsce wykonywania pracy tymczasowej.
  • wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej.

Stosownie do treści art. 13 ust. 2 u.t.r. w umowie o pracę strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania wskazanej umowy przez każdą ze stron:

  1. za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;
  2. za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2
Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.