Wypowiadanie umowy o pracę

Kadry
09 maja 2022 Redakcja OBPON

Rozwiązywanie umów o pracę jest czynnością powszechną, jednak by wypowiedzieć umowę pracownikowi, pracodawca musi spełnić szereg wymogów. Przede wszystkim powinien go o tym prawidłowo powiadomić oraz uzasadnić swoją decyzję, ponieważ gdy stosunek pracy został rozwiązany niezgodnie z prawem, pracownik może zwrócić się do sądu pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązać umowę o pracę może zarówno zatrudniony, jak i zatrudniający. Nie zawsze pracownik musi zgodzić z otrzymanym wypowiedzeniem o pracę i uznać, że jest ono niezgodne z prawem. W takim przypadku jedyną drogą jest zwrócenie się do sądu pracy.

Kodeks pracy nie wprowadza sankcji bezwzględnej nieważności czynności prawnej skutkującej zakończeniem umowy o pracę, co oznacza, że przepisy nie chronią sensu stricto stosunku pracy. Oznacza to, że w każdym wypadku wypowiedzenie pracy przez pracodawcę oznacza definitywnie rozstanie z firmą. W takim przypadku ruch należy do pracownika. Może on poczynić kroki prawne, dzięki którym zostanie przywrócony na swoje dotychczasowe stanowisko pracy, czy też pracodawca zostanie zobowiązany do wypłacenia poszkodowanemu pracownikowi rekompensaty.

Warto w tym miejscu przywołać wyrok Sądu Najwyższego z 2 grudnia 1992 roku (sygn. akt: I PRN 55/92), w którym orzeczono, że „wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę jest prawnie skuteczne, jednakże w przypadku stwierdzenia jego sprzeczności z prawem – podlega wzruszeniu”.

Istotne jest, iż prawo pracownika do wniesienia odwołania od nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę kształtują przepisy art. 44 i nast. kodeksu pracy. Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem kodeksu pracy ochrona zaczyna obowiązywać wraz z dokonaniem zaskarżenia otrzymanego wypowiedzenia przez pracownika. W momencie, kiedy kwestionuje on zasadność wypowiedzenia lub też jego zgodność z prawem, ma prawo złożenia odwołania, które rozpatruje sąd pracy, w którego okręgu znajduje się zakład pracy, bądź sąd w okręgu, w którym praca jest, była lub miała być wykonywana. Składający taki dokument musi pamiętać, że musi to uczynić w ciągu 21 dni od dnia otrzymania pisma wypowiadającego umowę o pracę. Wyżej wspomniane 21 dni liczone są od momentu, w którym wypowiedzenie doszło do pracownika w sposób pozwalający zapoznać się z treścią oświadczenia pracodawcy. Należy mieć na uwadze, że nie ma znaczenia, czy pracownik, które je otrzymał wypowiedzenie, zapoznał się z nim czy też nie. Pracodawca, wręczając pracownikowi wypowiedzenie, powinien pouczyć go o terminie na wniesienie odwołania. Mimo że brak pouczenia nie wstrzymuje rozpoczęcia biegu terminu, to fakt ten może zostać podniesiony przez pracownika we wniosku o przywrócenie terminu, gdy dosz

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.