Księgowość
06 maja 2022 Redakcja OBPON

Od dnia 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy Polskiego Ładu co przyczyniło się do zmniejszenia kwot, które wpływają na wielkość środków zgromadzonych w zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oraz zakładowym funduszu aktywności (ZFA). W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom tych zmian dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, ustawodawca wprowadził alternatywne źródła finansowania zakładowych funduszy. O jaką alternatywę chodzi? Wyjaśniamy.

Jak już wspomniano w części pierwszej, ze względu na zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł ograniczone zostały wpływy na ZFRON i ZFA. W związku z tym wprowadzono alternatywne rozwiązanie o charakterze łagodzącym, które zostało ujęte w art. 33b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm., dalej: u.r.o.n.). Stosownie do treści tego artykułu na wniosek dysponenta ZFRON lub ZFA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na rachunek bankowy ZFRON bądź ZFA miesięczne środki w wysokości równej iloczynowi stanu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych dysponenta (ZON) oraz 4% kwoty najniższego wynagrodzenia. Stan zatrudnienia, ustala się w wartościach przeciętnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Warunkiem koniecznym dla otrzymania miesięcznych środków jest złożenie Prezesowi PFRON oświadczenia dysponenta ZFRON lub ZFA o wyborze tego uprawnienia za poszczególne miesiące przypadające do końca danego roku, zawartego we wniosku Wn-P-ZF, składanym pierwszy raz w danym roku.

Dla byłych zakładów pracy chronionej (ZPChr) dotyczy to wniosków złożonych w okresie 5 lat, licząc od końca roku, w którym dysponent utracił status ZPChr, o ile osiąga stan zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wysokości co najmniej 25%.

Zgodnie z art. 33b ust. 4 u.r.o.n. wniosek Wn-P-ZF, powinien zostać złożony w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

PFRON rozpatruje wskazany wniosek w trybie postępowania administracyjnego,

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.