Jakie są składniki wynagrodzenia?

Księgowość
04 maja 2022 Redakcja OBPON

Mówiąc o wynagrodzeniu, mamy na myśli płacę, pensję, zapłatę albo gratyfikację, czyli ogół wydatków pieniężnych i innych świadczeń, jakie wypłacane są pracownikom z tytułu zatrudnienia. Warto zatem przyjrzeć się elementom, które wchodzą w skład wynagrodzenia.

Wynagrodzenie jest jednym z najważniejszych elementów umowy o pracę. Dotyczy to także umów cywilnoprawnych i innych. Należy również dodać, że zgodnie z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Ponadto, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż ustalone w przepisach o wynagrodzeniu minimalnym. Jakie więc elementy składają się na wynagrodzenie oraz czym są premie, a czym nagrody?

Podstawowy składnik wynagrodzenia za pracę to wynagrodzenie zasadnicze. Może być ono również jedynym składnikiem pensji. Wynagrodzenie zasadnicze ma charakter stały i wynika z osobistego zaszeregowania pracownika, które określone jest stawką godzinową lub miesięczną.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym na pensję mogą składać się również inne elementy. Niektóre z tych elementów są dobrowolne i wynikają z woli pracodawcy, zaś niektóre określone są przepisami Kodeksu pracy, jak np. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej, których pracownik nie może być pozbawiony na mocy przepisów obowiązujących u danego pracodawcy.

Ponadto, na wynagrodzenie mogą składać się również dodatki. Może to być np. dodatek stażowy, służbowy, funkcyjny, za znajomość języków obcych czy za pracę w warunkach szkodliwych.

Jeżeli chodzi o premie i nagrody, to są one nieobowiązkowymi składnikami wynagrodzenia, które zależą od woli pracodawcy. I pomimo tego, że pojęcia te są często stosowan

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.