Doposażenie stanowiska pracy. Kto może ubiegać się o refundację kosztów?

ZFRON
22 kwietnia 2022 Redakcja OBPON

Refundowanie kosztów wyposażenia bądź doposażenia stanowiska pracy stanowi wsparcie o charakterze finansowym z urzędu pracy. Jego nadrzędnym celem jest wspomaganie wzrostu zatrudnienia. Jednocześnie środki pieniężne dostępne są dla podmiotów, które utworzą miejsca pracy dla osób bezrobotnych. Zgodnie z jakimi zasadami odbywa się doposażenie stanowiska pracy? Wyjaśniamy.

Kto jest uprawniony do otrzymania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

Przez wyposażenie albo doposażenie stanowiska pracy należy rozumieć zakup najpotrzebniejszych urządzeń tudzież sprzętu organizujących stanowisko pracy oraz umożliwiających wykonywanie pracy na konkretnym stanowisku. Za wspomożenie w wymiarze finansowym odpowiedzialność ponosi powiatowy urząd pracy (PUP). Pomoc tego rodzaju sprowadza się do zwrotu środków wyeksploatowanych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska i zatrudnienia na danym stanowisku skierowanego bezrobotnego.

Stosownie do art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 690, ze zm.), o refundację mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą,
  • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła,
  • żłobek lub klub dziecięcy tworzony i prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne,
  • producent rolny (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego),
  • podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych,
  • spółdzielnia socjalna.

Trzeba zaznaczyć, iż refundację otrzyma podmiot, który zatrudni na przystosowanym stanowisku skierowaną osobę bezrobotną w pełnym wymiarze godzin pracy. Może to być również poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby z niepełnosprawnością co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy. Niemniej jednak wymagany okres zatrudnienia oraz utrzymania utworzonych stanowisk pracy wynosi przynajmniej 24 miesiące.

Jaka jest kwota dofinansowania?

Przedsiębiorca, zatrud

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.