: Wypadki lub choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach

Kadry
13 kwietnia 2022 Redakcja OBPON

Wypadek przy pracy dotyczy zdarzeń, które wystąpiły w czasie wykonywania działań związanych z zatrudnieniem, wskutek których pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu lub w ekstremalnym przypadku, stracił życie. Poszkodowanemu pracownikowi należą się z tego tytułu świadczenia i odszkodowania.

Wypadki i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach

W odniesieniu do pracowników, którzy ulegli wypadkowi przy pracy lub u których stwierdzono chorobę zawodową, stosuje się oprócz przepisów kodeksu pracy także regulacje ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W razie zaistnienia zdarzeń mających cechy wypadku przy pracy lub powstania choroby zawodowej w szczególnych okolicznościach zastosowanie znajduje odrębny akt prawny.

Poszkodowanym, którzy stali się niezdolni do pracy wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, przysługują świadczenia określone w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. z 2020 r. poz. 984), zwanej dalej „ustawą o zaopatrzeniu z tytułu wypadków”.

Rodzaje wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach

W art. 2 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków znajduje się katalog wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach, stanowiących podstawę do ubiegania się o świadczenia przewidziane w tym akcie prawnym. Zaistnienie zdarzenia mającego cechy wypadku w konkretnych, opisanych w ustawie o zaopatrzeniu z tytułu wypadków okolicznościach, uzasadnia przyznanie poszkodowanemu określonego świadczenia.

Oznacza to zatem, że za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń na podstawie ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:

  1. przy ratowaniu innych osób od grożącego ich życiu niebezpieczeństwa;
  2. przy chronieniu własności publicznej przed grożącą jej szkodą;
  3. przy udzielaniu przedstawicielowi organu państwowego lub organu samorządu terytorialnego pomocy przy spełnianiu czynności urzędowych;
  4. przy wykonywaniu prac związanych ze spisami powszechnymi;
  5. przy ściganiu lub ujęciu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub przy chronieniu innych osób przed napaścią;
  6. pr
Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.