Status pracownika tymczasowego w świetle prawa

Kadry
15 marca 2022 Redakcja OBPON

Zatrudnienie tymczasowe jest realizowane przez pracodawcę użytkownika, który korzysta z pracowników tymczasowych wypożyczanych przez agencję pracy tymczasowej. Zatrudnienie następuje jedynie w celu wykonania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika i pod jego nadzorem. Jakie są prawa i obowiązki pracownika tymczasowego?

Definicja pracy tymczasowej

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1563) pracą tymczasową jest wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:

  1. o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym
  2. lub których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe
  3. lub których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Poza definicją pracy tymczasowej ustawa wprowadza dwa istotne pojęcia:

  1. pracodawcy użytkownika – jest nim pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy, który wyznacza pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontroluje ich wykonanie;
  2. pracownika tymczasowego – czyli pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika (art. 2 pkt 1 i 2 ustawy).

Specyfika pracy tymczasowej polega na tym, iż jest ona wykonywana na podstawie dwóch stosunków prawnych:

  1. umowy o pracę na czas określony zawartej między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym,
  2. umowy między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem, w oparciu o które pracownik tymczasowy świadczy pracę na rzecz pracodawcy użytkownika.

Ten sam pracodawca nie może być pracodawcą użytkownikiem w odniesieniu do pracowników pozostających z nim w stosunku pracy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. W zakresie nieuregulowanym odmiennie przepisami ustawy i przepisami odrębnymi do pracownika tymczasowego stosuje się przepisy prawa dotyczące pracownika w rozumieniu art. 2 kodeksu pracy. Podobnie, do agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika stosuje się przepisy prawa pracy dotyczące pracodawcy, o którym mowa w art. 3 kodeksu pracy oraz art. 5 ustawy.

Pracownicy tymczasowi a przepisy o zwolnieniach grupowych

Do pracowników tymczasowych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasad

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.