Wliczanie dodatku za pracę w warunkach szkodliwych do podstaw chorobowego i urlopu

Księgowość
15 marca 2022 Redakcja OBPON

Prawidłowe ustalanie przysługujących pracownikowi świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i urlopu wypoczynkowego wymaga stosowania konkretnych unormowań. Wybrane składniki wynagrodzenia mogą podlegać wliczeniu do podstawy wymiaru niektórych z tych świadczeń, a innych, nie. Czy dodatek za pracę w warunkach szkodliwych wlicza się do podstaw chorobowego, urlopu i przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop?

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

W przepisach prawa pracy nie sformułowano jasnego nakazu wypłacania pracownikom świadczeń rekompensujących pracę w warunkach dla nich szkodliwych. Tego rodzaju świadczenia przysługują jednak pracownikom niektórych branż. Takie rozwiązanie wynika z przepisów szczególnych lub z regulacji wewnątrzzakładowych, w tym układów zbiorowych pracy i regulaminów wynagradzania.

Przykładem może być tzw. Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, czyli tzw. Karcie Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku, ustalono w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.).

Również pracownicy uczelni publicznych mogą otrzymywać dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, zgodnie z art. 136 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.).

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm.) podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, a jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem wspomnianego 12-miesięcznego okresu, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wyn

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.