: Pułapka rentowa i świadczeniowa a ograniczenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Kadry
14 lutego 2022 Redakcja OBPON

Czy resort rodziny i polityki społecznej planuje, zmiany w obowiązujących uregulowaniach dotyczących dorabiania do renty w tym likwidację tzw. pułapki rentowej? Co z problemem tzw. pułapki świadczeniowej i zmniejszeniem dysproporcji między wysokością świadczeń pobieranych przez osoby z niepełnosprawnościami a wysokością możliwego do uzyskania wynagrodzenia za pracę?

Od dnia 1 stycznia 2022 r. osoby pobierające rentę socjalną mogą dorabiać do świadczenia na identycznych zasadach jak renciści z tytułu niezdolności do pracy oraz emeryci. Zmiany zostały wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 423, ze zm.), na mocy której dokonano zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 240).

Reguły zawieszania rent określają ustawy emerytalno-rentowe, m.in. ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 291, ze zm.).

Zmniejszenie albo zawieszenie renty socjalnej

Świadczenie zostanie zmniejszone w razie przekroczenia przez rencistę lub emeryta przychodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, ostatnio ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku przekroczenia 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia nastąpi zawieszenie wypłaty świadczenia.

Od dnia 1 grudnia do dnia 28 lutego 2022 r. osoba zarabiająca do 3960,20 zł brutto pobiera świadczenie w niepomniejszonej wysokości. Jeżeli jednak jej przychód przekroczy tę kwotę, wówczas świadczenie jest zmniejszane o kwotę przekroczenia, o jaką przychód z pracy przekroczył kwotę 3960,20 zł. Z kolei zarobki powyżej 7354,50 zł brutto powodują zawieszenie renty.

Aczkolwiek w przypadku przekroczenia kwoty 3960,20 zł zmniejszenie nie może być wyższe aniżeli maksymalne zmniejszenie świadczenia, które od dnia 1 marca 2021 do końca lutego br. wynosi:

  • 646,67 zł – dla emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 485,04 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 549,71 zł – dla renty rodzinnej dla jednej osoby.

Podobnie jak dotychczas, osoba pobierająca rentę socjalną bądź jej przedstawiciel ustawowy jest zobligowany niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenie o okolicznościach powodujących jego zawieszenie albo zmniejszenie jego wysokości.

Progi kwotowe dorabiania do renty i emerytury podlegają zmianie co kwartał, znowelizowane będą obowiązywać od dnia 1 marca br.

Czy limity dorabiania do renty są wysokie?

- Wskazane limity zarobków są stosunkowo wysokie. Skoro świadczenia pobierane przez osoby niepełnosprawne podlegają zawieszeniu, oznacza to, że ich przychody znacznie przekraczają obowiązujące w gospodarce narodowej przeciętne miesięczne wynagrodzenie – napisał Stanisław Szwed, wiceminis

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.