: Korzyści dla pracodawcy zatrudniającego osoby z niepełnosprawnościami

Prawo
09 lutego 2022 Redakcja OBPON

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami wciąż spotyka się z oporami pracodawców. Ich zdystansowanie do zatrudnianie osób, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wynika z niewiedzy. Dlatego warto podkreślać, że pracodawca nawiązując stosunek pracy z osobą z niepełnosprawnością, otrzymuje wymierne korzyści: zaangażowanego pracownika oraz pomoc finansową i zwolnienie z pewnych opłat.

Wpłaty na PFRON

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty, zobowiązany jest do rejestracji w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Z rejestracją może wiązać się obowiązek opłacania miesięcznych składek. Obowiązek ten uzależniony jest jednak od tego, czy pracodawca zatrudnia pracowników z niepełnosprawnościami, natomiast wysokość składek jest proporcjonalna do liczby zatrudnionych.

W przypadku, gdy współczynnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wynosi 6%, firma jest zwolniona z obowiązku płacenia miesięcznych składek. Tak samo nie mają obowiązku płacenia składek na PFRON instytucje, jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi 2%. Do tych instytucji zaliczane są:

 1. uczelnie,
 2. szkoły, przedszkola,
 3. inne formy wychowania przedszkolnego
 4. placówki opiekuńczo-wychowawczych,
 5. regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 6. interwencyjne ośrodki przed adopcyjne,
 7. placówki resocjalizacyjne,
 8. publiczne i niepubliczne żłobki,
 9. kluby dziecięce

Obowiązek rejestracji i comiesięcznych opłat nie dotyczy:

 1. domów pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 2. hospicjów w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 3. zakładów opiekuńczo-leczniczych;
 4. publicznych lub niepublicznych jednostek organizacyjnych, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi;
 5. placówki dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa i misji zagranicznej;
 6. przedsiębiorstw, wobec których ogłoszono upadłość.

Pracodawcy, którzy nie mogą korzystać z zupełnego zwolnienia z dokonywania wpłat na PFRON, mają prawo do stosownych obniżeń ich wysokości.

Wpłaty na Fundusz, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Ponadto wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami u tego pracodawcy powinien wynosić co najmniej 30% osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu, do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję oraz osób niewidomych.

Wysokość obniżenia może wynosić nawet do 50% wysokości składki, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu.

Zwrot kosztów na adaptacje

Celem zwiększenia aktywizacji zawodowej i zmniejszenia bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami ustawodawca zdecydował się na dodatkową pomoc dla pracodawców zatrudniających takie osoby, przyznając im dofinansowania. Zakres i cel zwrotu środków, o które można się ubiegać, jest zróżnicowany. Niektóre z nich mają charakter fakultatywny, inne natomiast przysługują pracodawcom obligatoryjnie.

Pracodawcy mogą otrzymać na swój wniosek ze środków PFRON zwrot następujących kosztów:

 1. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 2. adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 3. zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z i
Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.