: Wystąpienie SON PODKARPACIE dotyczące Uchwały Senatu druk 1942 ws. ochrony odbiorców paliw gazowych

Komunikaty
26 stycznia 2022 Redakcja OBPON

Wystąpienie SON PODKARPACIE skierowane do Członków sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych dotyczące Uchwały Senatu druk 1942 ws. ochrony odbiorców paliw gazowych

POBIERZ: Uchwała Senatu druk 1942 ws. ochrony odbiorców paliw gazowych

Szanowni Państwo, do pkt 2 ww. Uchwały wymienia enumeratywnie podmioty, które - zdaniem p.p.Senatorów, winny być uprawnione do korzystania z preferencyjnych cen za zużywany gaz. Wśród tych podmiotów wymienione są m.in. Zakłady Pracy Chronionej (w tym Spółdzielnie Inwalidów i Spółdzielnie Niewidomych), których podstawowym zadaniem - obok prowadzenia działalności gospodarczej, jest pełnienie na rzecz licznie zatrudnianych osób niepełnosprawnych (minimum 50% ogółu) funkcji społeczno użytecznych takich jak: przygotowanie zatrudnionych osób niepełnosprawnych do przejścia na otwarty rynek pracy, rehabilitacja społeczna, zawodowa i zdrowotna oraz zapewnianie takim pracownikom warunków pracy chronionej - w tym: pełnego dostosowania miejsc pracy do niepełnosprawności; doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, a także tworzenie i indywidualnych programów rehabilitacji (tu: m.in. ergonomiczne stanowiska pracy).

Wszystkie powyższe obowiązki ZPChr wynikają wprost z ustawy o rehabilitacji - tu: m.in. art. 7 ust. 1 definiujący, że rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Oraz art. 28 ust. 1 traktujący i definiujący chronione warunki pracy, a także art. 33 ust. 4 definiujący wymóg finansowania rehabilitacji i indywidualnych programów rehabilitacji.

Dzięki powyższym osoby niepełnosprawne zatrudnione w ZPChr mogą pracować w bezpiecznym i ergonomicznym środowisku pracy, a to pozwala im szybciej regenerować zdrowie i dłużej zachować aktywność zawodową i społeczną.

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy, by rozpatrując tytułową Uchwałę Senatu wzięli Państwo pod uwagę społeczno-użyteczną działalność Zakładów Pracy Chronionej, i włączyli je do Katalogu preferencyjnych odbiorców gazu. To uchroni pracowników niepełnosprawnych od chłodu oraz utrzyma konkurencyjność tych Zakładów w tym trudnym czasie.

Wnioskujemy nadto, aby Państwo zechcieli rozważyć wystąpienie do Komisji Europejskiej by np. na ten jeden rok notyfikowała - jako pomoc publiczną niezakłócającą wolnego rynku, włączenie wszystkich podmiotów wymienionych enumeratywnie w p. 2 ww. Uchwały, w tym mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, o których mowa w ustawie Prawo Przedsiębiorców (Dz.u. z 2021, poz. 162 i 2105 oraz z 2022, poz. 24). W ten sposób uratowane zostaną małe punkty usługowe, piekarnie i wszystkie inne mikro i MSP nie tylko w naszym kraju, ale i w całej Unii Europejskiej.

Ufając, że nasz Apel znajdzie u Państwa zrozumienie, kłaniamy się nisko.

Z poważaniem

Wojciech Gajewski, Prezes

Marek Stec, Pełnomocnik ds. Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.