Czy Polski Ład umożliwia działalność bez składek ZUS i daniny solidarnościowej?

Księgowość
25 stycznia 2022 Redakcja OBPON

Od dnia 1 stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać przepisy podatkowe Polskiego Ładu, które przewidują nowe zasady obliczania składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej bądź podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do uzyskanego z działalności gospodarczej dochodu, natomiast ryczałtowcy – od osiągniętych przychodów. Co więcej, od nowego roku 9% składki zdrowotnej zapłacą również zwolnieni z niej dotychczas prezesi i członkowie zarządów spółek, pełniący swoje funkcje z powołania.

Dla członków zarządów firm jest to równoznaczne z utratą 9% zarobków lub wzrostem kosztów po stronie przedsiębiorstwa, przejmującego na siebie ciężar zrekompensowania przedmiotowej straty. Polski Ład umożliwia jednak prowadzenie działalności w zgodzie z prawem, bez potrzeby opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), tyle że w formie jednoosobowej spółki komandytowo-akcyjnej. Wskazana struktura organizacyjna pozwala także nie płacić tzw. daniny solidarnościowej.

Czym jest jednoosobowa spółka komandytowo-akcyjna?

Nic ma przeciwskazań, aby w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA) funkcję zarówno komplementariusza, jak też akcjonariusza pełniła jednocześnie ta sama osoba fizyczna. Chociaż w tym aspekcie istnieją rozbieżności interpretacyjne w ramach doktryny, to trzeba zgodzić się ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który w wyroku z dnia 3 czerwca 2013 r., odnosząc się do przypadku, gdy ten sam podmiot był jednocześnie jedynym komplementariuszem i stuprocentowym akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, orzekł: „…żaden przepis prawny zawarty w systemie prawa obowiązującego nie uniemożliwia powstania spółki SKA w kształcie wyżej opisanym; żaden przepis prawny nie powoduje ex lege wyeliminowania z obrotu prawnego takiej spółki …” (sygn. akt I SA/Gl 1328/12).

Stosownie do art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1526; z późn. zm.) SKA to spółka osobowa, mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Spółka powstaje z chwilą wpisania do rejestru, w oparciu o sporządzony w formie aktu notarialnego statut, podpisany przez wszystkich komplementariuszy, występujących wtedy w roli założycieli spółki.

Co ze wspólnikiem jednoosobowej spółki komandytowo-akcyjnej?

W normie prawnej art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 423; z późn. zm.) definiującej podmioty podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu nie ma mowy o wspólniku spółki komandytowo-akcyjnej. Adekwatnie do art. 6 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, ubezpieczeniu

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.