Odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych w sprawie zapytania OBPON.org dot. Polskiego Ładu i korekt wynagrodzeń wypłaconych w styczniu 2022 roku w kontekście dochowania terminu wysłania wniosku Wn-D za XII.2021 roku

Komunikaty
20 stycznia 2022 Redakcja OBPON

Pytanie: Czy pracodawca, który nie będzie w stanie wyrównać wypłaconych już wynagrodzeń do 25.01 może złożyć wniosek o dofinansowanie bez ryzyka, że zostanie uznane, że nie został spełniony podstawowy warunek, czyli wynagrodzenie powinno być w całości wypłacone przed dniem złożenia wniosku?

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 461 60 00, fax +48 22 461 60 02

https://www.gov.pl/web/rodzina; www.niepelnosprawni.gov.pl; e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl


Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/

BON-I.42302.2.2022.LK

Obpon.org
Fredry 1/1
37-700 Przemyśl

Szanowni Państwo!

Odpowiadając na pismo z dnia 12 stycznia 2022 r. (bez znaku), Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że:

1. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. poz. 28) – dalej jako r.t.p., wydanym na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) – dalej jako o.p., został wydłużony termin płatności podatku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) – dalej jako u.p.d.f.

Stosownie do art. 50 o.p. Minister Finansów powinien był określić grupy podatników, którym przedłużono terminy, rodzaje czynności, których termin wykonania został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu. Przesunięcie terminu w r.t.p. zostało powiązane z grupami podatników wyodrębnionymi ze względu na wysokość osiąganych dochodów oraz różnicę kwot zaliczek ustalanych na zasadach dotychczasowych oraz wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105) – u.ł.

Przepisy r.t.p. dotyczą nie tylko płatników rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych (art. 38 ust. 1 u.p.d.f.), lecz także korzystających z wyjątków z art. 38 ust. 2 u.p.d.f. Jest tak dlatego, że r.t.p. odwołuje się do art. 31 ust. 1 u.p.d.f. nie tylko w zakresie odprowadzania podatku, ale również jego pobrania (naliczenia i potrącenia z wynagrodzenia do wypłaty). Wynika to z § 1 r.t.p.

W praktyce oznacza to konieczność przeliczenia płac zgodnie z tym rozporządzeniem w przypadkach w nim określonych. Szczegółami co do stosowania zmian wynikających z u.ł. i r.t.p., w tym obliczania kosztów uzyskania przychodów, służą konsultanci infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i Ministerstwie Rozwoju i Technologii.[1] Natomiast należy pamiętać o tym, że wspomniane zmiany wynikające z u.ł. i r.t.p. potencjalnie oddziałują na stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) – dalej jako u.r.o.n.

2. Zgodnie z art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a u.p.d.f., płatnicy będący zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 tej ustawy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, przekazują:

  • w 40 % na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
  • w 60 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

Biorąc pod uwagę art. 33 ust. 2 pkt 2, w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1886, z późn. zm.), od lipca 2016 r. za dzień uzyskania tych środków, uznaje się dzień wypłaty wynagrodzeń. Zatem od tego dnia (a nie od dnia, w którym upływał termin zapłaty podatku określony w art. 38 ust. 1 u.p.d.f.)[2] odlicza się obecnie terminy wpłat t

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.