: Czas pracy osoby z niepełnosprawnością – nadgodziny bez zgody lekarza medycyny pracy

Kadry
14 stycznia 2022 Redakcja OBPON

Czy strony stosunku pracy mogą uzgodnić w umowie dłuższy dobowy i tygodniowy czas pracy, gdy niepełnosprawny pracownik wyraził na to dobrowolnie zgodę w sposób wyraźny lub dorozumiany? Czy w takim przypadku osoba z niepełnosprawnością może pracować dłużej niż 7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo, nawet bez zgody lekarza medycyny pracy? Czy niepełnosprawny pracownik może żądać rekompensaty za przepracowane nadgodziny? Jak przebiega procedura wyrażenia zgody na pracę ponad skrócone normy czasu pracy?

Stan faktyczny sprawy

Spółka zajmującasię prowadzeniem sklepów zatrudnia osobyz niepełnosprawnością. Niepełnosprawna pracownica (zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności) jednego z tych sklepów po zwolnieniu się z pracy domagałasię wypłaty dodatku za nadgodziny, awięc za pracę ponad 7 godz. dziennie i 35 godz. tygodniowo. Firma podejrzewa, że pracownica zwróciła się do lekarza i dwukrotnie uzyskała od niego zgodę na pracę w wymiarze 8 godz. dziennie, chociaż nie ma nato dowodu.

Należy zauważyć, iż w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego praca wykonywana przez niepełnosprawnego pracownika w stopniu umiarkowanym według norm ogólnych pociąga za sobą konieczność zapłaty należności z tytułu nadgodzin za każdą godzinę pracy ponad normę 7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo (por. wyrok SN z 6 lipca 2005 r., sygn. akt III PK 51/05).

Adekwatniedo art. 151 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, z późn. zm.), dalej: k.p., praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, jakrównież praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, jestpracą w godzinach nadliczbowych. Za pracę w godzinach nadliczbowych, w myśl art. 1511 par. 1 k.p., pozanormalnymwynagrodzeniem, przysługuje dodatek w wysokości: 100 proc. wynagrodzenia ‒ za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, niedziele, święta, niebędące dla pracownika dniami pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę bądź święto lub 50 proc. za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu aniżeli wyżej określony. Zgodnie natomiast z art. 15110k.p. praca w niedziele jest dozwolona, a za pracę w niedziele przysługuje inny wolny dzień od pracy w okresie sześciu dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. O ile nie ma możliwości wykorzystania dnia wolnego, to pracownikowi należysię dodatek do wynagrodzenia za

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.