: Zmiany w zakresie renty socjalnej w 2022 r. Co się zmieniło?

Prawo
11 stycznia 2022 Redakcja OBPON

Renta socjalna należy się osobie pełnoletniej z tytułu pełnej albo czasowej niezdolności do pracy. Jakie warunki należy spełnić, aby się o nią ubiegać? Jakie przepisy zmieniły się od 1 stycznia 2022 roku? Ile może wynieść to świadczenie w bieżącym roku? Wyjaśniamy.

Renta socjalna – czym jest?

Renta socjalna to świadczenie zabezpieczające, którego celem jest równoważenie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego, z uwagi na to, iż całkowita niezdolność do pracy zaistniała przed wejściem na rynek pracy, natomiast warunkiem koniecznym jest stwierdzenie całkowitej niezdolności do pracy (por. wyrok Sądu Apelacyjny w Lublinie z dnia 2 lipca 2020 r., III AUa 823/19)

Inaczej mówiąc, jest to świadczenie należne osobom, które utraciły możliwość podjęcia bądź kontynuowania pracy.

Ktojest uprawniony do renty socjalnej?

Czy renta socjalna przysługiwała każdemu kto nie będzie mógł podjąć zatrudnienia? Odpowiedź na to pytanie jest negatywna, niezbędne będzie bowiem jeszcze spełnienie warunków określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U.z 2020 r., poz. 1300, z późn. zm.).

Stosownie do art. 4 tejże ustawy renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18. roku życia;
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;
  • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Osobie, która spełnia powyższe warunki przysługuje:

  • renta socjalna stała – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała;
  • renta socjalna okresowa – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

Należy zaznaczyć, że renta socjalna okresowa przysługuje przez okres oznaczony w decyzji jednostki organizacyjnej ZUS.

Co więcej, trzeba wskazać, iż zgodnie z art. 2 ustawy o rencie socjalnej, prawo do renty socjalnej przysługuje:

  • osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy;
  • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Zwróćmy jednakże uwagę na pojęcie całkowitej niezdolności do pracy? Wyłączenie osobom całkowicie niezdolnym do pracy będzie bowiem wypłacana renta socjalna.

Jak podkreślił Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 30 stycznia 2020 r. (III AUa 369/19) całkowita niezdolność do pracy ujawnia się w urzeczywistnieniu łącznie kryterium biologicznego, sprowadzającego się do tego, że stan organizmu dotkniętego schorzeniami naruszającymi jego sprawność powoduje całkowitą niezdolność do jakiejkolwiek pracy oraz kryterium ekonomicznego polegającego na całkowitej utracie zdolności do zarobkowania wykonywaniem jakiejkolwiek pracy.

Natomiast według Sądu Apelacyjnego w Lublinie (wyrok z dnia 2 lipca 2020 r., III AUa 823/19) całkowita niezdolność do pracy może być następstwem jed

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.