W serwisie znajduje się: 22189 pytań z odpowiedziami, 2 pytań oczekujących oraz 3637 komentarzy  

O nas

Serwis Serwis VADEMECUM WIEDZY stanowi kwintesencję wyzwania, jakiego podjęliśmy się zapewniając jeszcze na przełomie 2004/2005 roku, tzw. komleksową obsługę informacyjną nie tylko w zakresie codziennego monitoringu prasy i zasobów internetu, ale również pod kątem doradztwa i konsultacji problemów związanych z funkcjonowaniem Waszych firm dzięki zaangażowaniu konsultantów posiadających niezbędną wiedzę i będących autorytetami w dziedzinie rehabilitacji i aktywizacji zawodowej w pełnym zakresie. Istotą naszego zamierzenia jest umożliwienie Państwu rozwiązywania wszelkich problemów związanych z funkcjonowaniem Waszych firm za pośrednictwem internetu - na zadawane tą drogą pytania będziemy udzielać wyczerpujących odpowiedzi.

Serwis Serwis VADEMECUM WIEDZY traktuje przede wszystkim o problematyce związanej z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej i pracodawców osób niepełnosprawnych z tzw. otwartego rynku pracy. Oprócz szerokiej tematyki podejmowanej w serwisie zapewniliśmy Państwu również doradztwo z zakresu temtyki księgowości, porad prawnych (adwokat), programów pomocowych, funduszy unijnych, systemów zarządzania jakością , prawa zamówień publicznych. Otwieramy się również na problemy związane z funkcjonowaniem zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zawodowej.

Problematyka poruszana w naszym serwisie podzielona została na 6 głównych grup tematycznych:
zakłady pracy chronionej
firmy z otwartego rynku pracy
pomoc publiczna w tym de minimis
księgowość
porady prawne - adwokat
pozostałe kategorie

patrz: pełny zakres tematyczny serwisu Serwis VADEMECUM WIEDZY

W serwisie VADEMECUM WIEDZY zapewnimy Państwu ponadto:
dostęp do serwisu informacyjnego będącego monitoringiem prasy ogólnopolskiej w tematyce podatków i zagadnień związanych z interpretacją prawną i podatkową,
wzory umów i pism,
treści aktów prawnych,
bibliotekę księgowego (wydania książkowe niezbędne dla działu księgowości i kadr),
informacje o szkoleniach,
inne.

Odpowiedzi na Pytania udziela zespół merytoryczny stworzony z administratorów serwisu www.obpon.pl oraz konsultantów zewnętrznych, będących autorytetami w dziedzinach tematyki poruszanej w serwisie Serwis VADEMECUM WIEDZY.

Patrz: nasi konsultanci

Masz pytanie dotyczące funkcjonowania Twojej firmy? Gubisz się w gąszczu przepisów? Chcesz uzyskać odpowiedź na nurtujący Cię problem? Problemy z dofinansowaniem do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych? ZFRON? IPR? Pomoc de minimis? Zagadnienia księgowości? Chcesz uzyskać poradę prawną?

ABY SKORZYSTAĆ Z USŁUG SERWISU VADEMECUM WIEDZY PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z
CENNIKIEMSzanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 37-700 Przemyśl, ul. Aleksandra Fredry 1/1) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.