Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

W serwisie znajduje się: 17547 pytań z odpowiedziami, 39 pytań oczekujących oraz 2737 komentarzy  

Czym się zajmujemy

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAKRES USŁUG:

Serwis informacyjny dla pracodawców osób niepełnosprawnych, monitoring prasy ogólnopolskiej, zasobów internetu, opracowania własne. Codzienny newsletter docierający do ponad 30 tys. odbiorców w całym kraju
Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG
Organizacja reprezentuje pracodawców osób niepełnosprawnych z chronionego i otwartego rynku pracy oraz interweniuje na ich rzecz przed organami państwowymi , w oparciu o profesjonalne doradztwo i kompleksową obsługę prawną najlepszych w kraju konsultantów, doradców, prawników i wykładowców.
Serwis Konsultacyjno - Doradczy dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Serwis umożliwia zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi udzielanych przez specjalistów z branży , posiadających niezbędną wiedzę i będących autorytetami w dziedzinie rehabilitacji i aktywizacji zawodowej, zagadnień prawnych, kadrowych i księgowych, w szczególności uwzględniających specyfikę zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna
Telefoniczne konsultacje 5 dni w tygodniu z doradcami współpracującymi z nasz firmą - specjalistami zagadnień związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej i pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy
Internetowa księgarnia wydawnictwa firmy Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dla pracodawców osób niepełnosprawnych oraz osób/ firm zainteresowanych tematyką szeroko pojętego zagadnienia niepełnosprawności.
Internetowy katalog ośrodków wypoczynkowych oraz rehabilitacyjnych na terenie całej Polski. Na prezentacjach ośrodków znajdziecie Państwo szczegółowy opis ośrodka, atrakcji, zdjęcia oraz aktualny terminarz turnusów.
Internetowy katalog prezentacji reklamowych firm zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz ogłoszeń z różnych kategorii. Na prezentacjach firm znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o firmie wraz z profilem działalności.
Aplikacja do rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych (SOD) i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS), jest przystosowana dla firm posiadających status zakładu pracy chronionej, jak również dla pracodawców z tzw. otwartego rynku pracy
System ewidencji zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Aplikacja służąca do zarządzania środkami ZFRON, ich ewidencji oraz wspomagająca właściwą interpretację skomplikowanych przepisów prawnych.
Serwis ulginapfron.pl ma na celu świadczenie usług dla podmiotów zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w zakresie minimalizacji lub całkowitego zwolnienia z tych wpłat.

PONADTO:

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!
KONTAKT