Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

W serwisie znajduje się: 17547 pytań z odpowiedziami, 39 pytań oczekujących oraz 2737 komentarzy  

Przydatne serwisy

dla pracodawców osób niepełnosprawnych

serwis informacyjny
www.obpon.pl
serwis konsultacyjno doradczy (pytania i odpowiedzi)
www.vademecumwiedzy.pl
telefoniczna obsługa konsultacyjna (TOK)
www.tok.obpon.pl
największy portal pracy osób niepełnosprawnych
www.werbeo.pl
agencja pracy, rekrutacja osób niepełnosprawnych
www.rekrutacja.obpon.pl
portal rekrutujący dla osób niepełnosprawnych
www.praca.obpon.pl
portal rekrutacyjny dedykowany studentom i absolwentom
www.student.obpon.pl
aplikacja do rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń
www.e-sod.pl
system ewidencji ulg we wpłatach na PFRON
www.ewidencjaulg.pl
aplikacja system ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.e-zfron.pl
serwis dla płatników PFRON oraz firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON
www.ulginapfron.pl
pełna oferta wydawnictw dla pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.ksiegarnia.obpon.pl
serwis prezentacyjny ośrodków rehabilitacyjno - wypoczynkowych
www.rehabilitacja.obpon.pl

organizacje zrzeszające pracodawców osób niepełnosprawnych

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepelnosprawnych Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.obpon.org

instytucje

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.pfron.org.pl
Serwis systemu e-PFRON2
www.e-pfron.pl
System Obsługi Dofinansowań
www.sod.pfron.org.pl
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
www.zus.pl