Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

W serwisie znajduje się: 17547 pytań z odpowiedziami, 39 pytań oczekujących oraz 2737 komentarzy  

Regulamin

 1. Wykupienie dostępu do serwisu VADAMECUM WIEDZY jest usługą płatną i wynosi odpowiednio:
 2. Samodzielny dostęp do serwisu VADAMECUM WIEDZY
  24 godziny - 149,00 zł + 23% VAT
  1 miesiąc - 389,00 zł + 23% VAT
  2,5 miesiąca - 599,00 zł + 23% VAT
  5 miesięcy - 949,00 zł + 23% VAT
  Dostęp łączony VADAMECUM WIEDZY + obpon.pl
  2,5 miesiąca + + 2,5 miesiąca - 749,00 zł + 23% VAT
  5 miesięcy + 5 miesięcy - 1089,00 zł + 23% VAT
  10 miesięcy + 10 miesięcy - 1799,00 zł + 23% VAT
 3. Korzystać z serwisu VADAMECUM WIEDZY może każdy użytkownik, który zamówił i opłacił dostęp.
 4. Dostęp do serwisu VADAMECUM WIEDZY przewidziany jest w formie abonamentowej i w różnych okresach rozliczeniowych.
 5. Dla Klientów posiadających uprzednio wykupiony dostęp do serwisu obpon.pl kody dostępu do serwisu VADAMECUM WIEDZY są zawsze takie same jak do serwisu obpon.pl (przy wykupieniu dostępu do serwisu VADAMECUM WIEDZY nasz pracownik aktywuje dodatkową usługę na tym samym kodzie dostępu).
 6. W serwisie VADAMECUM WIEDZY zadawać pytania i uzyskiwać na nie odpowiedzi mogą tylko użytkownicy zalogowani (posiadający aktywne kody dostępu). System zadawania pytań i przeglądania odpowiedzi nie dopuszcza osób niezalogowanych.
 7. Do serwisu VADAMECUM WIEDZY mogą być dodawane pytania z zakresu tematyki funkcjonowania zakładów pracy chronionej, firm z tzw. otwartego rynku pracy, zawierające się w tematyce z zakresu szeroko pojętego zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 8. Administracja serwisu VADAMECUM WIEDZY zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania, co do których istnieją wątpliwości interpretacyjne w związku z aktualnie zmieniającym się prawem, bądź bez podania przyczyny.
 9. Administracja serwisu VADAMECUM WIEDZY określa jako maksymalny termin podania odpowiedzi na 14 dni roboczych.
 10. Użytkownikom serwisu VADAMECUM WIEDZY, w zależności od wykupionego wariantu dostępu, przysługują następujące limity pytań:*
  1 miesiąc - 2 pytania
  2,5 miesiąca - 4 pytania
  5 miesięcy - 6 pytań
  10 miesięcy - 14 pytań
  * podane limity pytań nie dotyczą ofert promocyjnych

  Niewykorzystane pytania z poprzedniego abonamentu nie przechodzą do kolejnego okresu rozliczeniowego.
 11. W przypadku ewentualnego zamiaru wykorzystywania w szerszym zakresie odpowiedzi udzielanych przez naszych konsultantów w serwisie VADAMECUM WIEDZY informujemy, że nasze usługi stanowią przede wszystkim serwis informacyjno - doradczy. W odpowiedziach na zadawane przez użytkowników pytania odnosimy się do aktualnie obowiązującego prawa w kontekście konkretnych zdarzeń przez Państwa opisanych, a także doradzamy jak postępować, aby działania zadających pytania prawa tego nie naruszały.

  Odpowiedzi udzielane w serwisie VADAMECUM WIEDZY nie stanowią wiążącej interpretacji i wykładni prawa - są jedynie objaśnieniem danego problemu opartym na posiadanym przez konsultantów doświadczeniu i wiedzy. Konsultanci współpracujący z naszym serwisem nie są w żadnym przypadku uprawnieni do wydawania indywidualnych wiążących stanowisk, interpretacji i wykładni prawa, tak więc uzyskiwane przez użytkowników za pośrednictwem naszego serwisu odpowiedzi mogą być traktowane wyłącznie jako indywidualne doradztwo prawno - konsultacyjne, a wykorzystywane jedynie dla potrzeb podwyższenia zakresu własnej wiedzy.

  Do wydawania wiążących interpretacji, stanowisk i wykładni prawa uprawnione są jedynie organy administracji państwowej, w których obszarze działania znajduje się konstruowanie i wprowadzanie w życie ustaw, regulujących przepisy, do których należy się stosować.

  A więc w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości będzie to Ministerstwo Finansów, a w zakresie Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych oraz rozporządzeń wydanych na podstawie delegacji wynikających z tej ustawy będzie to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  W przypadkach szczególnych możemy zwrócić się z Państwa problemem jako administracja serwisu do jednostki właściwej.