Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17547 pytań z odpowiedziami, 39 pytań oczekujących oraz 2737 komentarzy  

Subskrypcja

Dodając swój adres poczty elektronicznej bedziecie Państwo informowani o tematyce naszego serwisu oraz o istotnych zmianach w naszym serwisie.

Informacje dotyczyć będą w szczególności tematyki:

Nasze serwisy informacyjne przesyłane są już na ponad 30.000 adresów e-mail

Jeśli chcesz otrzymywać nasze serwisy wpisz poniżej swój adres e-mail.

Adresy naszych subskrybentów będą wykorzystywane wyłącznie do użytku administracji serwisu Vademecum Wiedzy W każdej chwili możecie Państwo zrezygnować z aktywowanej funkcji subskrypcji pisząc na adres pomoc@obpon.pl z tematem wiadomości "WYPISZ".