W serwisie znajduje się: 17547 pytań z odpowiedziami, 39 pytań oczekujących oraz 2737 komentarzy  

Interpretacje


Doświadczenie nabyte przy tworzeniu i rozwijaniu serwisu Serwis VADEMECUM WIEDZY, skomplikowana problematyka poruszana przez naszych użytkowników, niekiedy budząca wątpliwości interpretacyjne, unaocznia nam potrzebę uzyskiwania oficjalnych, wiążących stanowisk. W tym miejscu macie Państwo możliwość zgłoszenia zapytania, na które chcielibyście uzyskać wiążącą interpretację od stosownego urzędu.

UWAGA! Opcja ta dostępna jest tylko dla zalogowanych Klientów serwisu Serwis VADEMECUM WIEDZY. Zgłoś do nas problem - posiadane przez nas stanowiska będą stanowić właściwe uzupełnienie odpowiedzi na pytania zadawane przez Państwa.

W przypadku ewentualnego zamiaru wykorzystywania w szerszym zakresie odpowiedzi udzielanych przez naszych konsultantów w serwisie Serwis VADEMECUM WIEDZY informujemy, że nasze usługi stanowią przede wszystkim serwis informacyjno - doradczy. W odpowiedziach na zadawane przez użytkowników pytania odnosimy się do aktualnie obowiązującego prawa w kontekście konkretnych zdarzeń przez Państwa opisanych, a także doradzamy jak postępować, aby działania zadających pytania prawa tego nie naruszały.

Odpowiedzi udzielane w serwisie Serwis VADEMECUM WIEDZY nie stanowią wiążącej interpretacji i wykładni prawa - są jedynie objaśnieniem danego problemu opartym na posiadanym przez konsultantów doświadczeniu i wiedzy. Konsultanci współpracujący z naszym serwisem nie są w żadnym przypadku uprawnieni do wydawania indywidualnych wiążących stanowisk, interpretacji i wykładni prawa, tak więc uzyskiwane przez użytkowników za pośrednictwem naszego serwisu odpowiedzi mogą być traktowane wyłącznie jako indywidualne doradztwo prawno - konsultacyjne, a wykorzystywane jedynie dla potrzeb podwyższenia zakresu własnej wiedzy.
Do wydawania wiążących interpretacji, stanowisk i wykładni prawa uprawnione są jedynie organy administracji państwowej, w których obszarze działania znajduje się konstruowanie i wprowadzanie w życie ustaw, regulujących przepisy, do których należy się stosować.
A więc w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości będzie to Ministerstwo Finansów, a w zakresie Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych oraz rozporządzeń wydanych na podstawie delegacji wynikających z tej ustawy będzie to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.