Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

W serwisie znajduje się: 17547 pytań z odpowiedziami, 39 pytań oczekujących oraz 2737 komentarzy  

Informacje

Proponujemy Państwu dostęp do serwisu informacyjnego dla pracodawców osób niepełnosprawnych, stanowiący pełny i codzienny monitoring prasy ogólnopolskiej, informacji i opracowań własnych, zmian prawa oraz informacji pochodzących z dostępnych nam źródeł. Dostęp do pełnego monitoringu infoirmacji dla pracodawców ułatwi Państwu funkcjonowanie oraz stanowić będzie przydatne uzupełnienie korzystania z serwisu .

Proponujemy informacje pogrupowane w następujące kategorie tematyczne:

Codzienne przesyłanie ok. 50 nowych informacji drogą poczty elektronicznej na adresy użytkowników Waszej firmy.