Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17403 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Szkolenia, kursy


USŁUGA OBPON: AUDYT UZYSKIWANEJ POMOCY PUBLICZNEJ Z TYTUŁU DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2009-07-15 15:04:00

   


USŁUGA dot. audytu uzyskiwanej pomocy publicznej z tytułu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych bezpośrednio w siedzibie firmy danego pracodawcy.

Nasilają się kontrole z PFRON u pracodawców zarówno prowadzących ZPCHR jak i na otwartym rynku, dotyczące sprawdzenia prawidłowego uzyskiwania kwot dofinansowań w latach ubiegłych jak i roku 2009. Jednocześnie przypominamy wszystkim pracodawcom, iż dokumenty dotyczące pomocy publicznej muszą być przechowywane w firmie 10 lat od daty uzyskania tejże pomocy i w przypadku stwierdzenia przez organ kontrolujący nieprawidłowości - będą zmuszeni do zwrotu nienależnie uzyskanej pomocy wraz z odsetkami.

Dlatego, uważamy im czym szybciej nastąpi weryfikacja dokumentacji przez ekspertów z tej dziedziny, pracodawca będzie mógł podjąć słuszne i ważne dla firmy decyzje oraz chcemy aby nasi klienci mieli możliwość nie tylko uczestniczenia w szkoleniach grupowych ale również indywidualnych, które pozwolą im na bezpośrednią pracę z ich dokumentacją, ich problemami, które są bezpośrednio związane z ich firmą. Uczestnicząc na szkoleniach grupowych rzadko taka możliwość istnieje.

USŁUGA przeprowadzanego audytu dotyczyć będzie roku 2009 jak i lat poprzednich.

  Audyt roku 2009 obejmuje:
 1. sprawdzenie ważności statusu ZPCHR lub dla OR - osiągania wskaźnika 6% osób niepełnosprawnych
 2. sprawdzenia ważności orzeczeń osób niepełnosprawnych - przekładających się na dane stopnie
 3. sprawdzenia (wyliczenia kwot uzyskiwanego dofinansowania z podziałem na koszty płacy i maksymalne kwoty dofinansowań)
 4. sprawdzenia pomocy na zatrudnienie (subsydia płacowe) nie przekraczających 100% kosztów płacy z dwóch źródeł
 5. sprawdzenia wypłacania pensji pracownikom (terminowość a złożenie wniosku Wn-D)
 6. przedstawienie i przeszkolenie w obsłudze arkusza dot. efektu zachęty dla nowo zatrudnionych pracowników
 7. przeszkolenie w prawidłowym sporządzaniu wniosku Wn-D i informacji INF-D-P (wyliczenie średniej ogółem i niepełnosprawnych za dany miesiąc i 12 miesięcy poprzedzających ten okres)
 8. przeszkolenie w sporządzaniu informacji o pomocy publicznej, dołączanej co miesiąc do wniosku Wn-D i wysyłanej do PFRON (tabela, kursy euro, dzień udzielenia pomocy, koszty płacy, limit kosztów płacy itd.)
 9. przeszkolenie w robieniu korekt wniosku Wn-D i informacji INF-D-P
 10. przeszkolenie w pisaniu odwołań do PFRON i MPiPS
 11. oraz omówienie i sprawdzenie innych dokumentów, które są tworzone w firmie i mają wpływ na bieżące uzyskiwanie dofinansowań  Audyt roku 2008 i lat poprzednich (2004,2005,2006,2007) obejmuje:
 1. sprawdzenia wypełniania druków dot. dofinansowań tj. Wn-D i INF-D-P oraz druków dotyczących refundacji składek Wn-U i Inf-U-P, które w 2008r - pracodawcy musieli wypełniać narastająco
 2. sprawdzenia terminów zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS oraz wypłaty wynagrodzeń, które miały wpływ na uzyskiwaną pomoc
 3. sprawdzenia rozliczeń rocznych na drukach INF-D-Kz i INF-D-R oraz rozliczeń rocznych z podziałem na poszczególnych pracowników
 4. sprawdzenia ważności orzeczeń osób niepełnosprawnych - przekładających się na dane stopnie w tamtych latach oraz w przypadku wykrycia błędów - razem z pracodawcom przygotowania dokumentów korygujących.
 5. omówienie i sprawdzenie innych dokumentów, które były tworzone w firmie i miały wpływ na uzyskiwane dofinansowanie w tamtych latach


Po przeprowadzonym audycie - zostanie przygotowany stosowny raport, w którym zostaną wypisane ewentualne błędy i stosowne zalecenia w celu ich skorygowania. Również wydany zostanie Certyfikat dla każdej z firm po przeprowadzonym audycie.Konsultanci współpracujący z nasza firmą to zespół najbardziej doświadczonych doradców i wykładowców w kraju. Od wielu lat zajmują się tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych. To znani wykładowcy, autorzy książek, doradcy zawodowi, specjaliści, dzięki czemu firma OBPON gwarantuje wykonanie usług na najwyższym poziomie.

 

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ NASZYCH USŁUG DORADCZYCH  I SZKOLENIOWYCH ORAZ INFORMACJE O KONSULTANTACH >>>

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

HANDLOWCY - ZESPÓŁ SPRZEDAŻY:
W przypadku zapytań prosimy wybrać opiekuna wg. regionu.

Agnieszka Jasińska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 35, e-mail: a.jasinska@obpon.pl
regiony: kujawsko-pomorskie, małopolskie, lubuskie
Paweł Szustal
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 37, e-mail: p.szustal@obpon.pl
regiony: pomorskie, mazowieckie, zachodnio-pomorskie
Anna Szymańska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 41, e-mail: a.szymanska@obpon.pl
regiony: wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, opolskie
Barbara Dunaj
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 45, e-mail: b.dunaj@obpon.pl
regiony: dolnośląskie, łódzkie, lubelskie
Agnieszka Hano
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 46, e-mail: a.hano@obpon.pl
regiony: śląskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie
 


O NASZEJ FIRMIE:

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH świadczy od ponad 10 lat usługi wyłącznie skierowane do pracodawców osób niepełnosprawnych. Dzięki ukierunkowaniu na współpracę z zakładami pracy chronionej i pracodawcami osób niepełnosprawnych z tzw. otwartego rynku pracy jesteśmy w stanie swoje usługi świadczyć w sposób profesjonalny na terenie całego kraju, wyczerpując wszelkie potrzeby naszych Klientów. Z usług naszej firmy korzysta już ok. 1500 firm. Odwiedzalność naszych serwisów internetowych to ok. 1 mln odwiedzin miesięcznie. W naszych serwisach znajduje się ponad 100 tysięcy artykułów, opracowań oraz ponad 9 tys. pytań i odpowiedzi, co stanowi największy zbiór informacji o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat znacznie zróżnicowaliśmy zakres naszych usług, co zaowocowało tym, że na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie obsłużyć Państwa w sposób KOMPLEKSOWY. Z naszą firmą współpracują najlepsi specjaliści, znawcy tematyki oraz wykładowcy. Znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi szkoleniowe i doradcze przyczynił się do powstania nowej firmy OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Działalność w obronie interesów pracodawców osób niepełnosprawnych zaowocowała również powstaniem Organizacji zrzeszającej pracodawców osób niepełnosprawnych OBPON.ORGOGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

wstecz | do góry