Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

2013-07-30 11:20:00
Jak uzupełnić ocenę ryzyka zawodowego o informację dotyczącą zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Ocena możliwości zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego obejmuje dokładną analizę stanowiska pracy oraz określenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia lub kontynuowania pracy na określonym stanowisku.

 


Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości znajduje się pod adresem http://zpchr.info/?url=inf&art=155683 i jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników serwisu ZPCHR.INFO

wstecz | do góry