Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17339 pytań z odpowiedziami, 33 pytań oczekujących oraz 2700 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

2013-08-12 10:00:00
ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON dotyczące możliwości przesunięć środków ZFRON pomiędzy poszczególnymi częściami funduszu rehabilitacji przeznaczonymi na wydatki ogólne, pomoc indywidualną oraz IPR ODPOWIEDŹ BON Z 17.06.2013 R. Kolejne zapytanie OBPON.ORG z prośbą o doprecyzowanie stanowiska z dnia 17.06.13 r ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 01.08.2013 R.

W dniu 03.06.2013 r. Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON z zapytaniem dotyczącym możliwości przesunięć środków ZFRON pomiędzy poszczególnymi częściami funduszu rehabilitacji przeznaczonymi na  wydatki ogólne, pomoc indywidualną oraz IPR
 

 

Plik pisma do BON z dnia 03.06.2013 r. do pobrania >>>

Plik pisma do BON z dnia 01.07.2013 r. do pobrania >>>

Z poważaniem
Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu

 ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 17.06.2013 R. DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU

ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 01.08.2013 R. DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU


Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości znajduje się pod adresem http://zpchr.info/?url=inf&art=153190 i jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników serwisu ZPCHR.INFO

wstecz | do góry