Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Szkolenia, kursy


Chętnych do szkolenia więcej wśród młodych

2013-01-02 09:18:00

36 proc. Polaków (niemal 9 mln osób) w wieku 18–64 lata podnosiło w 2012 roku swoje kwalifikacje. Tak wynika z raportu podsumowującego trzecią edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego. 5 proc. (1,2 mln osób) uczestniczyło jedynie w obowiązkowych kursach BHP i przeciwpożarowych, 15 proc. (3,6 mln) podnosiło swoje kompetencje na nieobowiązkowych kursach i szkoleniach, a 16 proc. uczyło się samodzielnie. Najbardziej bierną grupą pod kątem dokształcania się byli ludzie starsi. Można zaobserwować systematyczny spadek aktywności szkoleniowej i samokształceniowej u osób powyżej 45 lat. Wśród tych w wieku 50–64 lata jedynie około 9 proc. dokształcało się. Dla przykładu w grupie wiekowej 18–44 około 17 proc. osób brało udział w kursach i szkoleniach. Optymistycznie nie nastraja fakt, że w dalszym ciągu chęć aktywności szkoleniowej spada wraz z wiekiem – w grupie 50–59/64 lata deklarują ją jedynie 2–3 osoby na dziesięć.

DS

Źródło: Gazeta Prawna, 02.01.2013 r.

 

wstecz | do góry