Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

W serwisie znajduje się: 17547 pytań z odpowiedziami, 39 pytań oczekujących oraz 2737 komentarzy  

Dla użytkowników

Szczegółowy opis działania serwisu i opcji dostępnych dla zalogowanego użytkownika

 1. Aby uzyskać dostęp do pełnych zasobów serwisu należy w pierwszej kolejności zarejestrować się
 2. Kody dostępu zostaną przesłane drogą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Państwa w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po stwierdzeniu przez administrację serwisu dokonania opłaty za wybrany wariant usługi. Przydzielenie kodów dostępu przyspieszy przesłanie do administracji faksem podpisanego zamówienia i potwierdzenia zapłaty.
 3. Po zalogowaniu się w serwisie macie Państwo jako Klient następujące możliwości:
  • możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi od naszych konsultantów
  • zadawanie pytań w szerokim zakresie tematycznym dostępnym w naszym serwisie
  • komentowanie otrzymanych odpowiedzi (zgłaszanie wątpliwości, prośba o doprecyzowanie odpowiedzi) - tworzenie tzw. wątku jednego pytania aż do uzyskania pełnej i wyczerpującej odpowiedzi
  • możliwość przeglądania pytań i odpowiedzi zadanych przez innych użytkowników (pełny dostęp do archiwum), jak również możliwość zadawania pytań do już istniejących odpowiedzi innych użytkowników
 4. Dostęp do mini serwisu informacyjnego zawartego w serwisie w dziale "Komunikaty serwisu"
 5. Możliwość zwracania się z problemami bezpośrednio do administracji serwisu - zgłaszanie wątpliwości, prośby o wystąpienie o wiążącą interpretację do stosownej instytucji za pośrednictwem administracji serwisu
 6. Wyszukiwanie pytań i odpowiedzi:
  • wyszukiwanie po numerze pytania (numer wpisany w okno wyszukiwarki)
  • wyszukiwnie po słowie kluczowym (słowo wpisane w oknie wyszukiwarki)
  • po dacie (określenie dowolnego okresu w kalendarzu pod oknem wyszukiwarki)
  • po kategorii (kliknięcie na wybraną kategorię tematyczną - patrz: pełny zakres tematyczny)