Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Szkolenia, kursy

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

KOMUNIKAT OBPON: NOWE, ATRAKCYJNE CENY NA SZKOLENIA DLA KLIENTÓW ORAZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZĄ FIRMĘ

2008-08-29 10:30:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, informuje, że wprowadziła nowe, atrakcyjne ceny na usługi szkoleniowe realizowane za pośrednictwem wchodzącej w skład OBPON firmy szkoleniowej OGÓLNOPOLSKIE

więcej

Można tanio przeszkolić trenera

2008-08-29 10:20:00

Organizatorzy szkoleń i uczelnie mogą się ubiegać do 5 września o środki, które pozwolą podnieść kompetencje kadry wykładającej. Do rozdysponowania jest 20 mln zł

więcej

OSTATNIE MIEJSCA: 3 - dniowy 'KURS NA DORADCĘ ZAWODOWEGO, CZŁONKA KOMISJI IPR', + 2 - dniowe 'Warsztaty weryfikacyjne dla Doradców Zaw. Członków Komisji IPR' oraz INDYWIDUALNE KONSULTACJE ZFRON, IPR, ZAGADNIENIA KSIĘGOWOŚCI, PORADY PRAWNE - 3-5 września 2008r., ZAMEK W GNIEWIE

2008-08-26 10:18:00

SZANOWNI PAŃSTWO - ZAPRASZAMY NA CIEKAWĄ IMPREZĘ SZKOLENIOWĄ - KURS NA DORADCĘ, WARSZTATY DLA DORADCÓW ORAZ INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA PRACODAWCÓW NA ZAMKU W GNIEWIE W DNIACH 3-5 WRZESNIA 2008r. W "KRZYŻACKIEJ" ATMOSFERZE ORAZ MIŁYM GRONIE SPĘDZIMY ZE SOBĄ WIELE WESOŁYCH

więcej

KOMUNIKAT OBPON: NOWE, ATRAKCYJNE CENY NA SZKOLENIA DLA KLIENTÓW ORAZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZĄ FIRMĘ

2008-08-25 10:30:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, informuje, że wprowadziła nowe, atrakcyjne ceny na usługi szkoleniowe realizowane za pośrednictwem wchodzącej w skład OBPON firmy szkoleniowej OGÓLNOPOLSKIE

więcej

Pracownik nie zapłaci daniny za szkolenie, jeśli skierowała go firma

2008-08-24 16:50:00

W 2007 r. pracodawca zaproponował mi udział w szkoleniu (nie było więc obowiązkowe), zapewniając, że pokryje wszelkie koszty z nim związane, tj. samego szkolenia, dojazdu, wyżywienia, noclegu oraz egzaminu. W zamian za to podpisałem umowę, tzw. lojalkę, na trzy lata od daty uzyskania nowych

więcej

OBPON PRZEDSTAWIA: KALKULATORY KOSZTÓW PLANOWANYCH W 2009r. ZMIAN DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KALKULATOR 2: wersja porównująca wysokość dofinansowań wg starych i nowych zasad w styczniu 2009r.

2008-08-22 10:49:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia: KALKULATORY KOSZTÓW PLANOWANYCH W 2009r. ZMIAN DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH kliknij w baner aby przejść do kalkulatora

więcej

PRZYPOMINAMY! KALKULATOR KOSZTU PLANOWANYCH W 2009r. ZMIAN DOFINANSOWAŃ DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW I UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ OBPON DOSTĘPNY ZA DARMO!

2008-08-20 14:46:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia: KALKULATOR KOSZTU PLANOWANYCH W 2009r. ZMIAN DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH kliknij w baner aby przejść do kalkulatora Kalkulator kosztu

więcej

Pracownik też może prosić o dofinansowanie studiów

2008-08-20 10:47:00

Zatrudniony chce się zgłosić na studia podyplomowe dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jaki wniosek ma przygotować, abyśmy mogli go na nie skierować? Czy można już znaleźć spis takich uczelni, które organizują studia podyplomowe?

więcej

Żądaj wierności w zamian za dopłatę do szkolenia

2008-08-20 10:17:00

Możesz się dokładać do czesnego za studia pracownika, który zaczął je z własnej inicjatywy. Masz też prawo zatrzymać go u siebie przez pewien czas; gdy odejdzie – będzie musiał ci oddać pieniądze

więcej

UWAGA! OSTATNIE 2 DNI SUPER LETNIEJ PROMOCJI! DOSTĘP DO SERWISU VADEMECUM WIEDZY PRAWIE ZA DARMO

2008-08-18 13:12:00

Administrowany przez firmę OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH serwis ( www.vademecumwiedzy.pl ) zawiera ponad 3500 tys. pytań i odpowiedzi dla

więcej

UWAGA! OSTATNIE 2 DNI SUPER LETNIEJ PROMOCJI! DOSTĘP DO SERWISU VADEMECUM WIEDZY PRAWIE ZA DARMO

2008-08-18 13:12:00

Administrowany przez firmę OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH serwis ( www.vademecumwiedzy.pl ) zawiera ponad 3500 tys. pytań i odpowiedzi dla

więcej

Przy kursie współfinansowanym szef odzyska tylko swoją część wkładu

2008-08-13 13:26:00

Dostaję z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania szkoleń załogi. Zapłaciłem podwładnemu około 1/3 ceny np. kursu, a reszta pochodzi z EFS. Czy mimo to mogę podpisać z pracownikiem umowę, że przez dwa lata po zakończeniu nauki nie odejdzie z pracy pod groźbą zwrotu dofinansowania?

więcej

Tańsze jest kształcenie za skierowaniem szefa

2008-08-13 10:12:00

Jeśli pracownik uczęszcza dodatkowo np. na kursy z własnej inicjatywy, to nie bądź zbyt hojny. Pokrywając mu koszty tej nauki, zapłacisz od tego jeszcze składki do ZUS

więcej

OBPON SZKOLENIE: KWESTIE PROCEDURALNE W SYSTEMIE POMOCY PUBLICZNEJ DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ANNA PAŁECKA - BŁASZCZYK

2008-08-12 11:15:00

  OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na NAJNOWSZY cykl szkoleń pt: "KWESTIE

więcej

Wyższe kwalifikacje bez podatku

2008-08-12 09:33:00

Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od bezpłatnych szkoleń, które sfinansował im pracodawca. Są już pierwsze korzystne dla nich wyroki sądów administracyjnych w tej sprawie

więcej

Z e-learningu korzysta coraz więcej firm

2008-08-11 10:53:00

Pracodawca, który chce podnosić umiejętności pracowników, nie musi ich kierować na zewnętrzne szkolenia. Może do tego wykorzystać e-learning. Potrzebne mu będą internet, taśmy audio/wideo czy CD-ROM-y. Pracownik z kolei sam może wybrać sposób i tempo nauki.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.