Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Szkolenia, kursy

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Szkolenie: ZMIANY W PRAWIE PRACY

2003-12-30 19:30:00

Z dniem 1 stycznia 2004r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy prawa pracy, które nakładają na Państwa nowe obowiązki (np. obowiązki informacyjne towarzyszące zawarciu umowy o pracę) oraz przywracają obowiązki istniejące w przeszłości (wypłata wynagrodzenia za pierwszy dzień choroby).

więcej

Szkolenie: DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ INNE ZMIANY DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ

2003-12-30 19:25:00

Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z nową instytucją jaką jest dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Omówiona zostanie procedura przyznawania dofinansowania, dokładny sposób wyliczenia kwoty dofinansowania, wskazane zostaną warunki uzyskania dofinansowania.

więcej

Szkolenie: ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ w świetle znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych

2003-12-30 19:17:00

TERMIN I MIEJSCE: 07 stycznia 2004 r. WROCŁAW Qubus Hotel Maria Magdalena ul. Św. Marii Magdaleny 2   19 stycznia 2004 r. SOSNOWIEC Hotel ARIA ul. Kresowa 5/7   24 stycznia 2004 r. WARSZAWA Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ul. Pawińskiego 5a   07

więcej

Szkolenie: BILANS ZA 2003 ROK - PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, PLUS - DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2003-12-30 19:06:00

TERMIN I MIEJSCE: 13-15 stycznia 2004 Ośrodek Szkoleniowy OBJW ZETOM Jachranka 76a, k/Serocka (miejscowość nad Zalewem Zegrzyńskim w województwie mazowieckim) ADRESAT:   Dział finansowo - księgowy WYKŁADOWCY:   Stanisław Koc -biegły rewident,

więcej

Bezpłatne szkolenie z działalności gospodarczej - m.in. dla niepełnosprawnych

2003-12-20 21:39:00

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu działalności gospodarczej. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Własna firma - szansa na godne życie" współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Adresatami projektu są

więcej

Szkolenie POPON: „Indywidualny Program Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Turnusy Rehabilitacyjne”

2003-11-27 11:29:00

Oddział Śląski POPON zaprasza na szkolenie Szkolenie przeprowadzi Pani Maria MOSSAKOWSKA – Radca Ministra w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. PROGRAM SZKOLENIA: I. Indywidualne programy rehabilitacyjne a) Zakres przedmiotowy i podmiotowy; b) Konstrukcja +

więcej

Seminarium KIG-R: najnowsze obowiązki sprawozdawcze dotyczące zakładów pracy chronionej

2003-11-24 10:06:00

CEL SEMINARIUM:   Tematyka seminarium jest ściśle związana z praktycznym funkcjonowaniem zakładu pracy chronionej. W ramach seminarium poza omówieniem sposobu wypełniania deklaracji, zaprezentowane i wyjaśnione zostaną poszczególne przepisy dotyczące tematyki seminarium, a

więcej

Szkolenie POPON: Podatek dochodowy od osób prawnych - zeznanie roczne za rok 2003 w zakładach pracy chronionej

2003-11-20 16:40:00

Oddział Małopolski POPON zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu p.t.: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - ZEZNANIE ROCZNE ZA ROK 2003 W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ W programie: 1. Przychody z działalności gospodarczej – moment powstania przychodu należnego. 2. Zmiany w zakresie amortyzacji

więcej

Szkolenie POPON: ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ PO 1 STYCZNIA 2003 ORAZ 1 MAJA 2003 - ZMIANY ZASAD FUNKCJONOWANIA

2003-11-14 14:27:00

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli, prezesów, dyrektorów finansowych, kadry zarządzającej firmy. Celem szkolenia jest omówienie zmian w ustawie i aktach wykonawczych, a eksperci prowadzący szkolenie odpowiedzą na Państwa pytania i wątpliwości. Termin: 27 listopada 2003 rok, godz. 09.30

więcej

Szkolenie: „ZMIANY PRAWNE DLA ZPCHr”

2003-11-13 08:11:00

Szkolenie w Oddziale Dolnośląskim Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, jakie Dolnośląski Oddział POPON organizuje dla ZPCHr. „ZMIANY PRAWNE DLA ZPCHr” zmiany obowiązujące i planowane które odbędzie się 17.listopada 2003 roku, w hotelu

więcej

Szkolenie: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE - W ASPEKCIE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

2003-11-12 10:21:00

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. ul. Próchnika 5, 90-408 Łódź tel. (042) 630 27 27; tel./fax (042) 639 77 85 www.hrconseil.pl   e-mail: biuro@hrconseil.pl   Zaprasza na szkolenie:   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE

więcej

Szkolenie KIG-R: ZFRON w tym indywidualny program rehabilitacji ON oraz turnusy rehabilitacyjne

2003-11-10 10:33:00

ZFRON w tym INDYWIDUALNY PROGRAM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz turnusy rehabilitacyjne TERMIN I MIEJSCE:   03 listopada 2003r. WROCŁAW QUBUS Hotel Maria Magdalena Św. Marii Magdaleny 2   15 listopada 2003r. RZESZÓW Sala Kolumnowa Urzędu

więcej

Szkolenie: Nowe oblicze kontroli podatkowej, ordynacja podatkowa

2003-11-10 08:50:00

Szkolenia w Oddziale Śląskim POPON W związku ze zmianami, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. proponujemy Państwu szkolenie, które ma przybliżyć zasady kontroli podatkowej, zagrożenia z niej płynące oraz sposoby jak ich uniknąć. Szkolenie odbędzie się w dniu 17 listopada 2003r., w

więcej

Szkolenie: VAT I AKCYZA – AKTUALNE PROBLEMY I PROJEKTOWANE ZMIANY Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI ZPCH

2003-11-03 15:06:00

Szkolenie Oddziału Wielkopolskiego POPON Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oddział w Poznaniu zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: VAT I AKCYZA – AKTUALNE PROBLEMY I PROJEKTOWANE ZMIANY Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI ZPCH Szkolenie przeznaczone jest dla

więcej

Seminarium KIG-R: PODATEK POŚREDNI W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ

2003-11-03 11:01:00

PODATEK POŚREDNI W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ CEL SEMINARIUM: Przedstawienie najnowszych informacji dotyczących zmian w podatku pośrednim. TERMIN I MIEJSCE:   27 listopada 2003r. WROCŁAW Qubus Hotel Maria Magdalena ul. Św Marii Magdaleny 2   04

więcej

Szkolenie: ZFRON w tym INDYWIDUALNY PROGRAM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2003-10-27 17:54:00

TERMIN I MIEJSCE:   03 listopada 2003r. WROCŁAW QUBUS Hotel Maria Magdalena Św. Marii Magdaleny 2   15 listopada 2003r. RZESZÓW Sala Kolumnowa Urzędu Wojewódzkiego ul. Grunwaldzka 15   17 listopada 2003r. WARSZAWA Instytut Biochemii i Biofizyki

więcej

Seminarium KIG-R: Rozliczenia publiczno-prawne oraz system księgowań po nowelizacji Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu ON

2003-10-27 17:48:00

CEL SEMINARIUM: Seminarium ma na celu wyjaśnienie i prezentację rozwiązań rachunkowo-podatkowych zdarzeń gospodarczych powstających w zakładach pracy chronionej. Zajęcia obejmują m.in. interpretacje Ministerstwa Finansów oraz PFRON w zakresie np. sprzedaży środka trwałego zakupionego z

więcej

Seminarium KIG-R: rozliczenia publicznoprawne oraz system księgowań po nowelizacji ustawy o reh. zawodowej i społ. ON

2003-10-03 14:46:00

Ośrodek Szkolenia KIG-R zaprasza Państwa do udziału w seminarium nt.:   Rozliczenia publicznoprawne oraz system księgowań po nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   Cel seminarium:

więcej

Szkolenie KIG-R: ZFRON w tym INDYWIDUALNY PROGRAM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2003-08-15 10:14:00

  PROGRAM SZKOLENIA: I.     Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Tworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków zfron. Skutki prawne braku ewidencji zfron.

więcej

Szkolenie KIGR - AKTUALNE ZAGADNIENIA RACHUNKOWOŚCI W 2003 r.

2003-08-14 13:13:00

PROGRAM SZKOLENIA: Istota, przesłanki i ujęcie księgowe utraty wartości aktywów. Odroczony podatek dochodowy - interpretacja jego ustalenia metodą bilansową ilustrowana przykładami liczbowymi. Amortyzacja bilansowa i podatkowa: definicje, klasyfikacja i wycena środków trwałych

więcej

Seminarium KIG-R: PODATEK POŚREDNI W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ

2003-08-14 10:16:00

  PROGRAM SZKOLENIA: Podatek należny - określenie podatku w kontekście momentu powstania obowiązku podatkowego. Zasady rozliczania podatku naliczonego w tym: ¨ od zakupu środka trwałego sfinansowanego środkami Funduszu. Zwrot bezpośredni różnicy podatku, a zwrot podatku wg

więcej

Seminarium specjalistyczne: Prawa i obowiązki podatkowe zakładów pracy chronionej

2003-05-21 14:24:00

  SEMINARIUM SPECJALISTYCZNE PRAWA I OBOWIĄZKI PODATKOWE ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ 29 kwietnia 2003 r., Warszawa

więcej

Seminarium: Podatek VAT w ZPCH

2003-04-14 11:28:00

Celem seminarium jest przedstawienie zmian jakie zaszły w ostatnim czasie w obszarze podaktu od towarów i usług z uwzględnieniem specyfiki VAT-u w zakładach pracy chronionej.

więcej

Szkolenie: WYBRANE ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZPCH

2003-03-27 11:06:58

W ostatnim czasie weszło w życie wiele nowych przepisów mających bezpośredni lub pośredni wpływ na sytuację zakładów pracy chronionej. Oprócz nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zacznie obowiązywać najprawdopodobniej od dnia 1

więcej

Seminarium: Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2003-03-27 11:06:00

Cel seminarium: Omówienie zmian w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

wstecz | do góry