Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Szkolenia, kursy

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Szkolenie: ZMIANY W PRAWIE PRACY

2003-12-30 19:30:00

Z dniem 1 stycznia 2004r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy prawa pracy, które nakładają na Państwa nowe obowiązki (np. obowiązki informacyjne towarzyszące zawarciu umowy o pracę) oraz przywracają obowiązki istniejące w przeszłości (wypłata wynagrodzenia za pierwszy dzień choroby).

więcej

Szkolenie: DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ INNE ZMIANY DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ

2003-12-30 19:25:00

Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z nową instytucją jaką jest dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Omówiona zostanie procedura przyznawania dofinansowania, dokładny sposób wyliczenia kwoty dofinansowania, wskazane zostaną warunki uzyskania dofinansowania.

więcej

Szkolenie: ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ w świetle znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych

2003-12-30 19:17:00

TERMIN I MIEJSCE: 07 stycznia 2004 r. WROCŁAW Qubus Hotel Maria Magdalena ul. Św. Marii Magdaleny 2   19 stycznia 2004 r. SOSNOWIEC Hotel ARIA ul. Kresowa 5/7   24 stycznia 2004 r. WARSZAWA Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ul. Pawińskiego 5a   07

więcej

Szkolenie: BILANS ZA 2003 ROK - PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, PLUS - DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2003-12-30 19:06:00

TERMIN I MIEJSCE: 13-15 stycznia 2004 Ośrodek Szkoleniowy OBJW ZETOM Jachranka 76a, k/Serocka (miejscowość nad Zalewem Zegrzyńskim w województwie mazowieckim) ADRESAT:   Dział finansowo - księgowy WYKŁADOWCY:   Stanisław Koc -biegły rewident,

więcej

Bezpłatne szkolenie z działalności gospodarczej - m.in. dla niepełnosprawnych

2003-12-20 21:39:00

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu działalności gospodarczej. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Własna firma - szansa na godne życie" współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Adresatami projektu są

więcej

Szkolenie POPON: „Indywidualny Program Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Turnusy Rehabilitacyjne”

2003-11-27 11:29:00

Oddział Śląski POPON zaprasza na szkolenie Szkolenie przeprowadzi Pani Maria MOSSAKOWSKA – Radca Ministra w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. PROGRAM SZKOLENIA: I. Indywidualne programy rehabilitacyjne a) Zakres przedmiotowy i podmiotowy; b) Konstrukcja +

więcej

Seminarium KIG-R: najnowsze obowiązki sprawozdawcze dotyczące zakładów pracy chronionej

2003-11-24 10:06:00

CEL SEMINARIUM:   Tematyka seminarium jest ściśle związana z praktycznym funkcjonowaniem zakładu pracy chronionej. W ramach seminarium poza omówieniem sposobu wypełniania deklaracji, zaprezentowane i wyjaśnione zostaną poszczególne przepisy dotyczące tematyki seminarium, a

więcej

Szkolenie POPON: Podatek dochodowy od osób prawnych - zeznanie roczne za rok 2003 w zakładach pracy chronionej

2003-11-20 16:40:00

Oddział Małopolski POPON zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu p.t.: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - ZEZNANIE ROCZNE ZA ROK 2003 W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ W programie: 1. Przychody z działalności gospodarczej – moment powstania przychodu należnego. 2. Zmiany w zakresie amortyzacji

więcej

Szkolenie POPON: ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ PO 1 STYCZNIA 2003 ORAZ 1 MAJA 2003 - ZMIANY ZASAD FUNKCJONOWANIA

2003-11-14 14:27:00

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli, prezesów, dyrektorów finansowych, kadry zarządzającej firmy. Celem szkolenia jest omówienie zmian w ustawie i aktach wykonawczych, a eksperci prowadzący szkolenie odpowiedzą na Państwa pytania i wątpliwości. Termin: 27 listopada 2003 rok, godz. 09.30

więcej

Szkolenie: „ZMIANY PRAWNE DLA ZPCHr”

2003-11-13 08:11:00

Szkolenie w Oddziale Dolnośląskim Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, jakie Dolnośląski Oddział POPON organizuje dla ZPCHr. „ZMIANY PRAWNE DLA ZPCHr” zmiany obowiązujące i planowane które odbędzie się 17.listopada 2003 roku, w hotelu

więcej

Szkolenie: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE - W ASPEKCIE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

2003-11-12 10:21:00

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. ul. Próchnika 5, 90-408 Łódź tel. (042) 630 27 27; tel./fax (042) 639 77 85 www.hrconseil.pl   e-mail: biuro@hrconseil.pl   Zaprasza na szkolenie:   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE

więcej

Szkolenie KIG-R: ZFRON w tym indywidualny program rehabilitacji ON oraz turnusy rehabilitacyjne

2003-11-10 10:33:00

ZFRON w tym INDYWIDUALNY PROGRAM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz turnusy rehabilitacyjne TERMIN I MIEJSCE:   03 listopada 2003r. WROCŁAW QUBUS Hotel Maria Magdalena Św. Marii Magdaleny 2   15 listopada 2003r. RZESZÓW Sala Kolumnowa Urzędu

więcej

Szkolenie: Nowe oblicze kontroli podatkowej, ordynacja podatkowa

2003-11-10 08:50:00

Szkolenia w Oddziale Śląskim POPON W związku ze zmianami, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. proponujemy Państwu szkolenie, które ma przybliżyć zasady kontroli podatkowej, zagrożenia z niej płynące oraz sposoby jak ich uniknąć. Szkolenie odbędzie się w dniu 17 listopada 2003r., w

więcej

Szkolenie: VAT I AKCYZA – AKTUALNE PROBLEMY I PROJEKTOWANE ZMIANY Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI ZPCH

2003-11-03 15:06:00

Szkolenie Oddziału Wielkopolskiego POPON Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oddział w Poznaniu zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: VAT I AKCYZA – AKTUALNE PROBLEMY I PROJEKTOWANE ZMIANY Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI ZPCH Szkolenie przeznaczone jest dla

więcej

Seminarium KIG-R: PODATEK POŚREDNI W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ

2003-11-03 11:01:00

PODATEK POŚREDNI W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ CEL SEMINARIUM: Przedstawienie najnowszych informacji dotyczących zmian w podatku pośrednim. TERMIN I MIEJSCE:   27 listopada 2003r. WROCŁAW Qubus Hotel Maria Magdalena ul. Św Marii Magdaleny 2   04

więcej

Szkolenie: ZFRON w tym INDYWIDUALNY PROGRAM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2003-10-27 17:54:00

TERMIN I MIEJSCE:   03 listopada 2003r. WROCŁAW QUBUS Hotel Maria Magdalena Św. Marii Magdaleny 2   15 listopada 2003r. RZESZÓW Sala Kolumnowa Urzędu Wojewódzkiego ul. Grunwaldzka 15   17 listopada 2003r. WARSZAWA Instytut Biochemii i Biofizyki

więcej

Seminarium KIG-R: Rozliczenia publiczno-prawne oraz system księgowań po nowelizacji Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu ON

2003-10-27 17:48:00

CEL SEMINARIUM: Seminarium ma na celu wyjaśnienie i prezentację rozwiązań rachunkowo-podatkowych zdarzeń gospodarczych powstających w zakładach pracy chronionej. Zajęcia obejmują m.in. interpretacje Ministerstwa Finansów oraz PFRON w zakresie np. sprzedaży środka trwałego zakupionego z

więcej

Seminarium KIG-R: rozliczenia publicznoprawne oraz system księgowań po nowelizacji ustawy o reh. zawodowej i społ. ON

2003-10-03 14:46:00

Ośrodek Szkolenia KIG-R zaprasza Państwa do udziału w seminarium nt.:   Rozliczenia publicznoprawne oraz system księgowań po nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   Cel seminarium:

więcej

Szkolenie KIG-R: ZFRON w tym INDYWIDUALNY PROGRAM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2003-08-15 10:14:00

  PROGRAM SZKOLENIA: I.     Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Tworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków zfron. Skutki prawne braku ewidencji zfron.

więcej

Szkolenie KIGR - AKTUALNE ZAGADNIENIA RACHUNKOWOŚCI W 2003 r.

2003-08-14 13:13:00

PROGRAM SZKOLENIA: Istota, przesłanki i ujęcie księgowe utraty wartości aktywów. Odroczony podatek dochodowy - interpretacja jego ustalenia metodą bilansową ilustrowana przykładami liczbowymi. Amortyzacja bilansowa i podatkowa: definicje, klasyfikacja i wycena środków trwałych

więcej

Seminarium KIG-R: PODATEK POŚREDNI W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ

2003-08-14 10:16:00

  PROGRAM SZKOLENIA: Podatek należny - określenie podatku w kontekście momentu powstania obowiązku podatkowego. Zasady rozliczania podatku naliczonego w tym: ¨ od zakupu środka trwałego sfinansowanego środkami Funduszu. Zwrot bezpośredni różnicy podatku, a zwrot podatku wg

więcej

Seminarium specjalistyczne: Prawa i obowiązki podatkowe zakładów pracy chronionej

2003-05-21 14:24:00

  SEMINARIUM SPECJALISTYCZNE PRAWA I OBOWIĄZKI PODATKOWE ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ 29 kwietnia 2003 r., Warszawa

więcej

Seminarium: Podatek VAT w ZPCH

2003-04-14 11:28:00

Celem seminarium jest przedstawienie zmian jakie zaszły w ostatnim czasie w obszarze podaktu od towarów i usług z uwzględnieniem specyfiki VAT-u w zakładach pracy chronionej.

więcej

Szkolenie: WYBRANE ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZPCH

2003-03-27 11:06:58

W ostatnim czasie weszło w życie wiele nowych przepisów mających bezpośredni lub pośredni wpływ na sytuację zakładów pracy chronionej. Oprócz nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zacznie obowiązywać najprawdopodobniej od dnia 1

więcej

Seminarium: Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2003-03-27 11:06:00

Cel seminarium: Omówienie zmian w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.