Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Za 14 dni przepadnie refundacja

2011-11-16 10:35:00

Zakłady pracy chronionej mogą w 2012 r. uzyskać dodatkowe pieniądze z racji zatrudniania osób niepełnosprawnych Warunek: do końca listopada muszą złożyć wniosek do  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

więcej

Stanowisko PFRON w sprawie wsparcia dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej

2011-11-16 09:59:00

Pismo PFRON do OBPON.ORG z 20 października 2011 w sprawie wsparcia dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej (WP/DZ/DZP/4153/2011/MK). Na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 kwietnia 2009 w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom

więcej

NOWY RZECZNIK PRASOWY PFRON

2011-11-16 04:38:00

Kontakt dla mediów            Krzysztof Czechowski              p.o.   Rzecznika Prasowego         tel. +48 22 50 55 318        kom. 0 607 147 003 e-mail: rzecznik_pfron@pfron.org.pl  

więcej

KOMUNIKAT PFRON: KOMUNIKAT PFRON - SODIR ONLINE. PFRON prosi pracodawców do wypowiedzenia się na temat przesyłania korespondencji z PFRON tylko w wersji elektronicznej

2011-11-15 13:46:00

Szanowni Państwo !    Mając na uwadze dobro beneficjentów oraz chęć usprawnienia procesu przekazywania korespondencji dotyczącej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji

więcej

Komunikat PFRON: Refundacja dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych zakładom pracy chronionej zatrudniających co najmniej 50% osób niepełnosprawnych

2011-11-15 09:27:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze

więcej

Firmy dostaną dopłaty do transportu pracowników

2011-11-15 08:43:00

Do 30 listopada zakłady pracy chronionej mają czas na składanie wniosków o refundację kosztów administracyjnych oraz budowy i rozbudowy swoich obiektów.

więcej

Komunikat PFRON: Podmioty mające prawo do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON

2011-11-14 12:04:00

Z dniem 1 stycznia 2011 r. – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475) – zmieniono

więcej

Firmy nie wiedzą, czy dostaną wyższe dopłaty do pensji

2011-11-14 08:53:00

227 mln zł więcej wyda PFRON , jeżeli rząd zdecyduje się na podwyższenie od 2012 roku podstawy dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

więcej

Nowe prawo 2012. Czas pracy osób niepełnosprawnych

2011-11-14 07:46:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Nowe prawo 2012. Czas pracy osób niepełnosprawnych Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 91 (819) z dn. 2011.11.14, strona 18 Obecnie czas pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ramach stosunku pracy

więcej

Pracodawcy RP. Niepełnosprawni będą pracować dłużej

2011-11-10 10:25:00

W konsekwencji nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, od 1 stycznia 2012 r. osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą pracować w pełnym wymiarze. W opinii Pracodawców RP regulacja jest napisana w

więcej

Czy lekki stopień niepełnosprawności pracownika uprawnia do dofinansowania ze środków PFRON

2011-11-10 08:00:00

- O miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika ze środków PFRON mogą ubiegać się nie tylko pracodawcy zatrudniający osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Takie uprawnienie przysługuje także w razie przyjęcia pracownika z lekkim stopniem

więcej

Posiadanie stopnia niepełnosprawności

2011-11-10 07:54:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Posiadanie stopnia niepełnosprawności Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (809) z dn. 2011.10.10, strona 3 Z obowiązku opłacania składki zdrowotnej mogą być również zwolnieni niektórzy niepełnosprawni

więcej

12 miesięcy na wykorzystanie ulgi we wpłatach na PFRON

2011-11-10 07:47:00

Źródło: Gazeta Podatkowa 12 miesięcy na wykorzystanie ulgi we wpłatach na PFRON Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska ; Gazeta Podatkowa nr 90 (818) z dn. 2011.11.10, strona 18 Nasza firma korzysta z usług Zakładu Pracy Chronionej

więcej

Czy przed 1 stycznia 2012 r. wszystkich pracowników niepełnosprawnych należy skierować na badania?

2011-11-09 13:27:00

Z początkiem przyszłego roku zmienią się przepisy dotyczące dobowej normy czasu pracy, w jakiej mogą pracować pracownicy niepełnosprawni w stopniu znacznym lub umiarkowanym. W mniejszym wymiarze będą mogli pracować ci, którzy uzyskają specjalne zaświadczenie. Już teraz pojawia się pytanie,

więcej

Sygnity ma umowę z PFRON wartą 18 mln zł brutto

2011-11-09 12:25:00

- Spółka informatyczna Sygnity podpisało umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na wsparcie Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR), poinformowała firma w komunikacie. Wartość umowy to 18 mln zł brutto.

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: PROJEKT USTAWY OKOŁOBUDŻETOWEJ, która zawiera ważną zmianę w ustawie o rehabilitacji

2011-11-08 13:05:00

Uwaga! Ważna zmiana w projekcie ustawy okołobudżetowej dotycząca wysokości środków dla PFRON pochodzących z dotacji budżetowej.

więcej

Czy zmieni się wynagrodzenie

2011-11-08 10:14:00

Czytelnik jest zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2012 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące czasu pracy takich osób. Czy jeżeli po tej dacie nie będzie on już mógł wykonywać obowiązków w obniżonym wymiarze czasu pracy, wpłynie to na wysokość

więcej

Zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń niepełnosprawnych

2011-11-07 08:05:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń niepełnosprawnych Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 89 (817) z dn. 2011.11.07, strona 15 Jakie zmiany w 2012 r. zostaną wprowadzone w kwestii dofinansowania

więcej

Uwaga na nieuczciwe firmy szkoleniowe!

2011-11-07 07:40:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Uwaga na nieuczciwe firmy szkoleniowe! Gazeta Podatkowa nr 89 (817) z dn. 2011.11.07, strona 2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, że nie autoryzuje, ani nie certyfikuje szkoleń

więcej

Środki zfron niewykorzystane do końca roku trzeba oddać - Edyta Sieradzka

2011-11-03 10:02:00

Już tylko dwa miesiące zostały na spożytkowanie kwot pozostałych na koncie funduszu rehabilitacji, uzyskanych przed 1 stycznia 2011. Potem część z nich trzeba zwrócić na konto PFRON

więcej

Większa pomoc przy schorzeniach szczególnych

2011-11-03 09:52:00

Na wyższe dofinansowanie nie ma co liczyć pracodawca, gdy chory podwładny nie udokumentował niepełnosprawności orzeczeniem lekarskim. Do korzystania z innych przywilejów wystarczy zaświadczenie medyka

więcej

Czy można uzyskać dofinansowanie na pracownika na urlopie bezpłatnym

2011-11-03 09:44:00

Korzystamy z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Od 8 października zatrudniamy pełnoetatowego pracownika niepełnosprawnego, który od 10 października na czas zatrudnienia u nas przebywa na urlopie bezpłatnym u swojego dotychczasowego pracodawcy, który

więcej

Pracodawca poza pomocą de minimis ma prawo finansować wydatki związane z działalnością sportową

2011-11-03 09:40:00

Zakłady pracy chronionej (ZPChr) są zobowiązane do tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Jego środki przeznacza się na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą. Status prawny zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

więcej

Wydatkowanie środków ZFRON po utracie statusu ZPChr

2011-11-03 07:42:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wydatkowanie środków ZFRON po utracie statusu ZPChr Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska ; Gazeta Podatkowa nr 88 (816) z dn. 2011.11.03, strona 15 Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Status ten będziemy posiadać

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO UOKiK: w sprawie ustalania tzw. efektu zachęty, a dotyczącym wyliczania wskaźników zatrudnienia osób ogółem i niepełnosprawnych na podstawie rozporządzenia unijnego 800/2008 r. ODPOWIEDŹ UOKiK Z DNIA 26.10.2011 R.

2011-11-02 13:33:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych, zwróciła się w dniu 16.03.2011 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z kolejnym

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.