Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Ubezpieczenie w ZUS niepełnosprawnego przedsiębiorcy

2012-01-09 11:49:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Ubezpieczenie w ZUS niepełnosprawnego przedsiębiorcy Autor: Dorota Wyderska ; Gazeta Podatkowa nr 3 (835) z dn. 2012.01.09, strona 8 Posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zamierzam rozpocząć własną

więcej

Zatrudnianie niepełnosprawnych po zmianach

2012-01-05 09:44:00

Celem wprowadzonych od 1 stycznia 2012 roku zmian w przepisach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania pracowników z orzeczeniem. Mimo korzyści, jakie mogą odnieść przedsiębiorstwa, znalezienie pracy przez osoby ze znacznym

więcej

Wniosek o refundację składek ZUS wraz z informacją INF-OP-dR lub INF-O-P-dM

2012-01-05 09:00:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wniosek o refundację składek ZUS wraz z informacją INF-OP-dR lub INF-O-P-dM Gazeta Podatkowa nr 2 (834) z dn. 2012.01.05, strona 2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że każda osoba

więcej

Począwszy od 1 stycznia 2012 r. zmiany w stosowaniu norm czasu pracy dla osób niepełnosprawnych

2012-01-05 08:43:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Począwszy od 1 stycznia 2012 r. zmiany w stosowaniu norm czasu pracy dla osób niepełnosprawnych Gazeta Podatkowa nr 2 (834) z dn. 2012.01.05, strona 7 Od 1 stycznia br. pracowników niepełnosprawnych ,

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: DO 20 stycznia 2012 r. pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne tj. zpchr i tzw. pracodawcy z otwartego rynku lub pracodawcy nie osiągający 6% wskaźnika osób niepełnosprawnych muszą wysłać do PFRON roczne deklaracje DEK-R i roczną informację INF-2. - opracowanie Edyta Sieradzka

2012-01-05 08:35:00

Przypominamy, iż do 20 stycznia 2012 roku za 2011 rok pracodawcy  zatrudniający powyżej 25 etatów w firmie  i osiągający 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych muszą wysłać do PFRON dodatkowo oprócz informacji INF-1 za grudzień 2011 r. ,

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Zwrot do 20 stycznia 2012 r. do PFRON niewykorzystanych Środków funduszu rehabilitacji pochodzących ze zwolnień, o których mowa w art. 31
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, oraz kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy
od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, uzyskanych
przed dniem 1 stycznia 2011 r. - Edyta Sieradzka

2012-01-05 08:33:00

Przypominamy: Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475):  „ Środki funduszu rehabilitacji

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Zmiana kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnopsrawnych, wyliczanej na podstawie art. 26a, ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji (...), począwszy od 2012 r

2012-01-04 15:49:00

Aktualności SODiR         Data publikacji : 04.01.2012   Zmiana kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, wyliczanej na podstawie art. 26a, ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji (...),

więcej

Wyjaśnienia GIP: tylko zainteresowany pracownik niepełnosprawny powinien zostać skierowany na badania

2012-01-02 14:35:00

Nowe regulacje dotyczące czasu pracy osób niepełnosprawnych nadal powodują wątpliwości. W sprawie na prośbę naszej redakcji wypowiedział się Główny Inspektorat Pracy.

więcej

Przerwy w pracy dla pełnoetatowego pracownika

2012-01-02 11:19:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Przerwy w pracy dla pełnoetatowego pracownika Autor: Ewa Madejek ; Gazeta Podatkowa nr 1 (833) z dn. 2012.01.02, strona 7 Zatrudniamy pracownika przy obsłudze monitora ekranowego. Wykonuje on swoją pracę w systemie

więcej

Nie zawsze trzeba występować o nową decyzję

2011-12-30 11:08:00

Przedsiębiorca prowadzący zakład pracy chronionej może przekształcić swoją działalność. Aby jednak zachować ten status, musi m.in. przez rok utrzymać zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników

więcej

Dłuższa praca inwalidów

2011-12-30 10:52:00

Nowe Prawo. Przeszło 120 tysięcy pracowników z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności będzie pracowało o godzinę dłużej Od początku stycznia zacznie obowiązywać  ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

więcej

PFRON dopłaci do pensji

2011-12-30 09:51:00

Firmy zatrudniające niepełnosprawnych pracowników mogą ubiegać się o miesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzeń, które wypłaca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wysokość dopłaty jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności, do którego

więcej

Rynek pracy chronionej bez ochronnego parasola państwa

2011-12-30 08:51:00

PFRON będzie mniej dopłacał pracodawcom do pensji niepełnosprawnych pracowników . To może spowodować ich zwalnianie i rezygnacje firm ze statusu zakładów pracy chronionej

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON i PFRON: w kwestii wyliczania poz. 39, 40, 41, 42 na druku Wn-D w kontekście ustalania efektu zachęty ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 13.12.2011 R.

2011-12-29 11:30:00

  Organizacja OBPON.ORG w dniu 07.11.2011 r. skierowała do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych  oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapytanie w kwestii wyliczania poz. 39, 40, 41, 42 na druku Wn-D w kontekście

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Wydatkowanie środków ZFRON w 2011 roku - brak uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis w kontekście zwrotu środków do PFRON w terminie do 20 stycznia 2012 r. ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 14.12.2011 R.

2011-12-29 11:02:00

Organizacja OBPON.ORG w dniu 10.12.2011 r. skierowała do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pytanie: W związku z częstymi przypadkami, w których prowadzący zakład pracy chronionej w trakcie bieżącego roku przeznaczyli część środków ZFRON np. na

więcej

Od czego zależeć ma korzystanie ze skróconego czasu pracy przez osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym

2011-12-29 09:10:00

W prowadzonym przeze mnie zakładzie pracy zatrudniam osoby niepełnosprawne. W związku ze zmianą przepisów dotyczących czasu pracy osób niepełnosprawnych, polegającą na zrównaniu w tym zakresie sytuacji wszystkich pracowników bez względu na posiadany stopień

więcej

Dopłaty do kredytu na niepełnosprawnych

2011-12-29 08:59:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że 31 grudnia mija termin, do którego pracodawcy chcący skorzystać z dofinansowania do oprocentowania kredytów od nowego roku muszą złożyć wniosek w tej sprawie w biurze funduszu w Warszawie. Firma może

więcej

8-godzinny dzień pracy niepełnosprawnych pracowników

2011-12-29 08:57:00

Źródło: Gazeta Podatkowa 8-godzinny dzień pracy niepełnosprawnych pracowników Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska ; Gazeta Podatkowa nr 104 (832) z dn. 2011.12.29, strona 21 Firma zatrudnia niepełnosprawnego pracownika, który

więcej

Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZPChr w 2012 r.

2011-12-29 08:56:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZPChr w 2012 r. Gazeta Podatkowa nr 104 (832) z dn. 2011.12.29, strona 18 Status zakładu pracy chronionej ( ZPChr ) przysługuje pracodawcom zatrudniającym osoby

więcej

Jak ustalić stan zatrudnienia?

2011-12-29 08:38:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Jak ustalić stan zatrudnienia? Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 104 (832) z dn. 2011.12.29, strona 15 Jeden z naszych pracowników, mający orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, przebywa na

więcej

Niepełnosprawni błagają o zmianę grup inwalidzkich, bo boją się utraty pracy. PFRON nie widzi problemu

2011-12-29 08:22:00

Od stycznia zmniejszają się dopłaty dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym. Komisje orzekające o niepełnosprawności twierdzą, że w związku z tym znacznie zwiększyła się liczba osób, które proszą o zmianę swojej klasyfikacji.

więcej

Od nowego roku niepełnosprawni będą pracować w pełnym wymiarze

2011-12-27 11:40:00

Od nowego roku osoby niepełnosprawne będą pracować w pełnym wymiarze, czyli po osiem godzin dziennie, a nie siedem, jak dotychczas. Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, będą mogli pracować w skróconych normach czasu pracy na wniosek lekarza.

więcej

Od nowego roku niepełnosprawni będą pracować w pełnym wymiarze

2011-12-27 11:40:00

Od nowego roku osoby niepełnosprawne będą pracować w pełnym wymiarze, czyli po osiem godzin dziennie, a nie siedem, jak dotychczas. Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, będą mogli pracować w skróconych normach czasu pracy na wniosek lekarza.

więcej

Krócej w pracy tylko wyjątkowo

2011-12-27 10:41:00

Oporny pracodawca nie wyda niepełnosprawnemu skierowania do lekarza, by ten skrócił mu dniówkę roboczą. Jednak pracownik może się do niego udać nawet bez zgody szefa i to na jego koszt

więcej

Finansowanie z ZFRON

2011-12-27 08:28:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Finansowanie z ZFRON Gazeta Podatkowa nr 103/(831) z dnia 2011-12-27, str. 3 Czy ze środków zgromadzonych na ZFRON możliwe jest sfinansowanie rat leasingowych za urządzenie stanowiące wyposażenie stanowiska pracy

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.