Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Pomoc dla pracodawców osób niepełnosprawnych

2012-02-06 08:51:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Pomoc dla pracodawców osób niepełnosprawnych Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 11 (843) z dn. 2012.02.06, strona 15 Czy od 2012 r. zmianie uległy kwoty dofinansowania do wynagrodzeń osób

więcej

Wykazanie zatrudnienia w DEK-I-0

2012-02-06 08:42:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wykazanie zatrudnienia w DEK-I-0 Gazeta Podatkowa nr 11 (843) z dn. 2012.02.06, strona 21 Dotychczas mieliśmy stały stan zatrudnienia. W styczniu br. zatrudniliśmy nowych pracowników. Jak ustalić zatrudnienie

więcej

Zmiana kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacanych przez osoby niepełnopsrawne prowadzące działalność gospodarczą

2012-02-02 14:41:00

Począwszy od okresu sprawozdawczego styczeń 2012 r., zmianie ulegają kwoty opłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wyliczanych na podstawie art. 18 ust. 8 oraz w art. 18 a

więcej

Składanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2012 r.

2012-02-02 14:36:00

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypłacane pracodawcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą, na podstawie art. 26 a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

więcej

VADEMECUM WIEDZY: Wyliczanie kosztów płacy po podniesieniu składki rentowej

2012-02-02 11:33:00

PYTANIE Z SERWISU WWW.VADEMECUMWIEDZY.PL : Mam pytanie odnośnie kosztów płac.Sporządzając deklarację WND wraz z załącznikami INFDP za okres sprawozdawczy styczeń 2012 wypłata wynagrodzeń 10 luty 2012,w jakiej wysokości powinnam doliczyć składkę rentową do kosztów płac,4,5%

więcej

Czy musimy zwrócić środki ZFRON

2012-02-02 10:15:00

W listopadzie 2011 roku w ramach pomocy de minimis dokonaliśmy zakupu maszyny jako wyposażenia stanowiska pracy? Środki na zakup urządzenia pochodziły ze zwolnień podatkowych uzyskanych w latach 2009 i 2010. Nadal nie otrzymaliśmy zaświadczenia o pomocy de minimis. W jaki sposób traktować te

więcej

Czy nadal możemy udzielać ulg

2012-02-02 10:14:00

Nasza firma jest uprawniona do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON. Zastanawiamy się, czy nadal będziemy mogli tak postępować, jeśli skorzystamy z pracowników innej firmy przy wykonywaniu usługi na rzecz naszego kontrahenta, któremu wystawiamy ulgę. Czy przepisy zezwalają na taką

więcej

Kiedy pracownik ma prawo do pierwszego dodatkowego urlopu

2012-02-02 10:12:00

Pracownik, zaliczony do znacznego stopnia niepełnosprawności od 2009 roku, został zatrudniony od 1 grudnia 2011 r. Jest to jego pierwsza w życiu praca. Czy w 2012 roku będzie miał prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu niepełnosprawności?

więcej

Do 30 czerwca firmy mają czas na poprawę wskaźników zatrudnienia

2012-02-02 10:11:00

Utrata statusu zakładu pracy chronionej następuje z dniem zaprzestania spełniania któregokolwiek z warunków. Decyzja wojewody tylko to potwierdza. Od 20 lutego 2010 r. posiadamy status zakładu pracy chronionej. Na dzień 18 stycznia 2012 r. zatrudnialiśmy ogółem 42

więcej

Zmiana w dofinansowaniu wynagrodzeń niepełnosprawnych w 2012 r.

2012-02-02 08:27:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Zmiana w dofinansowaniu wynagrodzeń niepełnosprawnych w 2012 r. Gazeta Podatkowa nr 10 (842) z dn. 2012.02.02, strona 2 Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON (po spełnieniu określonych warunków)

więcej

Zatrudnianie ON: ekwiwalent urlopowy, współczynnik ekwiwalentowy, wymiar czasu pracy, dobowa norma czasu pracy

2012-02-01 11:13:00

Zasady liczenia należności z tytułu niewykorzystanego wypoczynku mogą się różnić dla osoby niepełnosprawnej czy zatrudnionej na część etatu. Inna dobowa norma czasu pracy zmienia bowiem stosowany współczynnik Wraz z ustaniem stosunku pracy prawo pracownika do

więcej

Walczą o prawa niepełnosprawnych - rozmowa w NTO z Panią Edytą Sieradzką - wiceprezes OBPON.ORG

2012-02-01 10:14:00

Rozmowa z Panią Edytą Sieradzką w NTO >>> NTO 31.01.2012 r.

więcej

Zaświadczenie lekarskie potwierdzi 7-godzinny dzień pracy niepełnosprawnych

2012-01-30 10:06:00

Od 1 stycznia 2012 r. niepełnosprawni będą pracować krócej, jeśli tak zdecyduje lekarz.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - NOWY KONSULTANT W TOK - PANI DOROTA MYSZKIEWICZ

2012-01-26 13:22:00

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.zpchr.pl , www.tok.obpon.org , informujemy: Od dnia

więcej

Bez większych zmian u niepełnosprawnych

2012-01-26 10:35:00

Przy wakacjach szczególną uwagę muszą zwrócić pracodawcy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Im bowiem przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy. Art. 19 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

więcej

Gazeta Prawna: Dopłaty do pensji trafią do Trybunału

2012-01-25 07:46:00

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Chce, aby sprawdził zgodność z konstytucją wiele zmian dotyczących zatrudniania niepełnosprawnych.

więcej

Sposoby na zmniejszanie wpłat na PFRON

2012-01-24 11:55:00

W jaki sposób obniżyć wpłaty na PFRON? Nasza firma nie jest zakładem pracy chronionej.

więcej

W jakiej sytuacji sąd przyzna niepełnosprawnemu odszkodowanie

2012-01-24 09:43:00

Niepełnosprawny czytelnik domaga się przywrócenia do pracy a pracodawca broni się przed tym podnosząc, że byłoby ono w tym przypadku niecelowe. Czytelnik twierdzi natomiast, że sąd musi przywrócić go do pracy (a nie ograniczać się do zasądzenia odszkodowania), ponieważ wymagają tego

więcej

Obniżenie dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który utracił status niepełnosprawnego

2012-01-23 10:19:00

Mamy pracownika, który do 30.11.2011 r. miał orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po tym terminie nie dostarczył kolejnego orzeczenia, a więc utracił uprawnienia wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Interpelacja poselska Posła na Sejm RP Pana Bogdana Rzońcy w sprawie założeń i tez Projektu Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Cel operacyjny nr 3.4 p.t. 'Wzrost aktywności społecznej (dostęp do usług) i zawodowej (otwarty rynek pracy) osób niepełnosprawnych (ON)'

2012-01-20 12:35:00

W dniu 20.01.2012 Organizacja OBPON.ORG otrzymała tekst interpelacji poselskiej  Posła na Sejm RP Pana Bogdana Rzońcy w sprawie założeń i tez Projektu Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Cel operacyjny nr 3.4 p.t. 'Wzrost aktywności społecznej

więcej

Rozwiązanie umowy z pracownikiem niepełnosprawnym

2012-01-19 10:02:00

Jak należy wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony pracownikowi niepełnosprawnemu? Zakład pracy nie jest zakładem pracy chronionej. W umowie o pracę jest zawarty 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Czy w takim przypadku postępujemy tak jak z innymi pracownikami? Czy osoba niepełnosprawna

więcej

Zmiana w przepisach o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2012-01-19 10:00:00

Od 1 stycznia br. nastąpiły zmiany w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiany mają charakter wielopłaszczyznowy: dotyczą czasu pracy osób niepełnosprawnych, definicji zakładu pracy chronionej oraz zmiany wysokości dotacji

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie rozpatrzenia informacji Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2010 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu RP z dnia 01.08.1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 46) (26.01.2012 r.)

2012-01-19 09:19:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje, że w dniu 26.01.2012 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie rozpatrzenia informacji Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2010

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: W sprawie zwrotu niewykorzystanych środków ZFRON do PFRON

2012-01-19 09:05:00

Organizacja OBPON.ORG zwróciła się w dniu 19.01.2012 r. do PFRON o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie związane ze zwrotem niewykorzystanych środków ZFRON do PFRON:   Wojciech Skiba Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.