Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT OBPON.ORG: DOTYCZĄCY WEZWAŃ WYSYŁANYCH DO PRACODAWCÓW PRZEZ PFRON W SPRAWIE ZŁOŻENIA KOREKT DEKLARACJI DEK-IIa za grudzień 2011 r. (zwrot środków ZFRON)

2012-03-03 14:19:00

Zarząd Organizacji OBPON.ORG - informuje, iż w z docierających do nas w ostatnich dniach informacji od pracodawców i Członków naszej Organizacji wynika, iż PFRON wysłał prawdopodobnie do wszystkich pracodawców, którzy w deklaracji DEK-IIa za grudzień 2011 r. poz. 25

więcej

Urząd skarbowy i wojewoda zbadają zakład pracy chronionej

2012-03-02 11:09:00

Każdego przedsiębiorcę wolno skontrolować. Także tego, który angażuje niepełnosprawnych pracowników. Jego ocena obejmuje m.in. właściwe warunki zatrudnienia oraz realizację obowiązków finansowych Kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorca może spodziewać się na

więcej

Niepełnosprawni mogą stracić etaty

2012-03-02 09:37:00

Wszystkiemu winne jest zmieniające się prawo. Zakłady pracy chronionej są w coraz trudniejszej sytuacji. Martwią się nie tylko o swoją przyszłość, ale także o los swoich pracowników. Spółdzielnia Pionier z Prudnika powstała z myślą o niepełnosprawnych. Dziś

więcej

O utrzymaniu efektu zachęty decyduje treść spóźnionego orzeczenia - Edyta Sieradzka

2012-03-01 10:33:00

- Pracownik spóźnił się ze złożeniem wniosku o przedłużenie orzeczenia o niepełnosprawności i utracił je z końcem grudnia 2011 r. W styczniu i lutym 2012 r. pracodawca nie uwzględnił go w składanym wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń, bo podwładny nie miał jeszcze nowego

więcej

Konsorcjum nie ma prawa do obniżania wpłat

2012-03-01 08:08:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Konsorcjum nie ma prawa do obniżania wpłat Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (850) z dn. 2012.03.01, strona 4 Zatrudniamy pracowników niepełnosprawnych. Od roku nie posiadamy już statusu ZPChr. Chcielibyśmy wraz z

więcej

Definicja kosztów płacy przy dofinansowaniu wynagrodzeń niepełnosprawnych

2012-03-01 08:02:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Definicja kosztów płacy przy dofinansowaniu wynagrodzeń niepełnosprawnych Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (850) z dn. 2012.03.01, strona 4 Jak definiuje się pojęcie "koszty płacy" w przypadku

więcej

Dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

2012-03-01 07:57:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (850) z dn. 2012.03.01, strona 4 Jedną z form pomocy, z której może skorzystać pracodawca zatrudniający

więcej

Szpitale i przychodnie bez dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników

2012-02-28 08:20:00

Wstrzymanie dopłat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dotyczy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) oraz zakładów aktywizacji zawodowej, które są jednostkami sektora finansów publicznych i zatrudniają

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: W kwestii konsultacji społecznych dotyczących przygotowywanego projektu Ustawy o Rehabilitacji (...)

2012-02-27 10:59:00

ZARZĄD OrganizacjI OBPON.ORG wystosował w dniu 24.02.2012 r. pismo skierowane do Pana Posła Marka Plury w kwestii przygotowywanego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji, który ma być złożony do Sejmu w najbliższych dniach. Jako Organizacja reprezentująca interesy pracodawców

więcej

Kiedy PFRON przyzna dofinansowanie - Edyta Sieradzka

2012-02-27 10:38:00

- Od 2002 r. firma zatrudniała trzy osoby. W maju 2011 r. dostały orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności. Dlatego od maja 2011 r. pracodawca pobierał na nie miesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Będąc ostatnio na

więcej

Refundacja z PFRON a zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej

2012-02-27 07:49:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Refundacja z PFRON a zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej Autor: Dorota Wyderska ; Gazeta Podatkowa nr 17 (849) z dn. 2012.02.27, strona 8 Będąc rencistą prowadzę jednocześnie działalność gospodarczą,

więcej

300 milionów – tyle ministerstwa i urzędy administracji publicznej wpłaciły do PFRON w 2011 r. za nieprzekroczenie 6-procentowego progu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

2012-02-25 12:44:00

Jak podaje portal www.tokfm.pl , żadne ministerstwo nie zatrudniło w zeszłym roku odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych. Najgorszy wynik pod tym względem mają Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki – zatrudniają tylko 0,27 proc. osób z

więcej

WSA w Rzeszowie. Współwłaściciel nie dostanie zwolnienia

2012-02-24 09:10:00

Gdy współwłaścicielem nieruchomości jest osoba prowadząca zakład pracy chronionej, to pozostali współwłaściciele nie są zwolnieni z podatku od nieruchomości – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

więcej

Na załogę pieniądze są, choć firma nie ma już przywilejów

2012-02-23 11:07:00

Nawet wtedy, gdy przedsiębiorca nie jest już zakładem pracy chronionej, nadal może zachować fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych i korzystać ze zgromadzonym na nim pieniędzy

więcej

Pomoc publiczna. Przez jaki czas trzeba trzymać dokumentację

2012-02-23 10:00:00

Jako pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej korzystający z różnego rodzaju pomocy publicznej (w tym m.in. dofinansowania do wynagrodzeń, pomocy de minimis) zastanawiam się, przez jaki okres zobowiązany jestem do przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli. Czy obowiązuje jeden

więcej

Jak długo były ZPChr może zachować fundusz socjalny

2012-02-23 09:15:00

10 lutego otrzymaliśmy decyzję wojewody o utracie przez naszą firmę statusu zakładu pracy chronionej 1 stycznia 2012 r. Zachowaliśmy środki zakładowego funduszu. Nasze pytanie dotyczy sposobu liczenia 5-letniego okresu, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO UOKiK: Finansowanie środków trwałych z ZFRON w kontekście uzyskania zaświadczeń o pomocy de minimis ODPOWIEDŹ UOKIK Z DNIA 16 LUTEGO 2012

2012-02-22 13:15:00

Organizacja OBPON.ORG w dniu 12.12.2011 r. skierowała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów następujące zapytania odnośnie f inansowanie środków trwałych z ZFRON w kontekście uzyskania zaświadczeń o pomocy de minimis:   1. Sfinansowano zakupu środka trwałego

więcej

WAŻNE! ODPOWIEDŹ RZĄDU dot. Interpelacja nr 970 w sprawie założeń i tez projektu Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

2012-02-22 13:06:00

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych poinformowało Organizację OBPON.ORG, że zainicjowana przez Stowarzyszenie krytyka zapisów rządowej  Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030 - w części dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych - przyniosła bardzo dobry efekt.

więcej

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji jeszcze w lutym

2012-02-22 10:48:00

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji (…) jeszcze w lutym - mówi w wywiadzie dla POPON Poseł Marek Plura POPON: Panie Pośle, POPON już od momentu uchwalenia nowelizacji ustawy o rehabilitacji (...) z 29.10.2010 r. zabiega o zmianę przepisu ustawy zamrażającego

więcej

KOMUNIKAT MPiPS (BON) - Projekt Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

2012-02-21 10:57:00

20-02-2012 Zapraszamy do zapoznania się z tekstem projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zmiana dotyczy brzmienia § 8

więcej

Moja misja - WYWIAD Z JAROSŁAWEM DUDĄ - Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełosprawnych.

2012-02-20 20:36:00

Moja misja Autor: Rozmawiał Tomasz Przybyszewski, Źródło: fot.: Bartek Głodek, Tomasz Przybyszewski, Piotr Stanisławski Chciałbym, żebyśmy wypracowali stabilny system, który będzie czytelny, nieskomplikowany, przyjazny i szczelny, ale da osobom niepełnosprawnym możliwość

więcej

Za mało niepełnosprawnych. Urzędy płacą gigantyczne kary: nawet 300 mln rocznie

2012-02-20 11:46:00

Ponad 300 milionów złotych kar płacą rocznie urzędy za zatrudnianie zbyt małej liczby osób niepełnosprawnych. Pieniądze wpływają na konto PFRON. Urzędy płacą pokornie, ale nie wierzą, że przekroczą magiczną liczbę 6 proc. zatrudnionych niepełnosprawnych. Specjaliści mówią

więcej

Złamać bariery na rynku pracy - są planowane zmiany w ustawie o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

2012-02-20 09:28:00

Druga edycja projektu wspierającego osoby z niepełnosprawnością ruchową na rynku pracy jest ważnym krokiem w tworzeniu systemowego podejścia do indywidualnego wsparcia osób z niepełnosprawnością. Tylko taki system daje bowiem tym osobom realną szansę na samodzielne życie. Istotnym

więcej

WSA: Zakład pracy chronionej jako współwłaściciel nieruchomości a zwolnienie z podatku

2012-02-17 13:08:00

Z uzasadnienia: Ilość współwłaścicieli nieruchomości władających nią wspólnie z zakładem pracy chronionej nie ma znaczenia dla zwolnienia tego zakładu z podatku. Niezależnie ilu ich będzie zakład pracy chronionej z tego zwolnienia będzie korzystał i do zapłaty podatku od

więcej

Rząd zabiera niepełnosprawnym

2012-02-17 13:03:00

Rząd tnie dofinansowanie do wynagrodzeń dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i lekkim. Może to doprowadzić do sytuacji, że nie będzie się opłacało ich zatrudniać – informuje „Gazeta Polska codziennie”.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.