Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw w 04.04.2012 r. wniesiony do Sejmu

2012-04-05 11:10:00

Organizacja OBPON.ORG informuje: Wniesione projekty ustaw, którym jeszcze nie został nadany bieg (nie został nadany nr druku) Na tym etapie Marszałek Sejmu kieruje projekty ustaw do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ocena dokonywana w opiniach

więcej

Przedawnienie wpłat na PFRON

2012-04-05 08:06:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Przedawnienie wpłat na PFRON Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 28 (860) z dn. 2012.04.05, strona 15 Posiadamy zaległości we wpłatach na PFRON . Po jakim terminie ulegają one przedawnieniu? Czy możliwe jest

więcej

Czas pracy osoby niepełnosprawnej odbywające staż – stanowisko MPIPS

2012-04-04 10:42:00

Jaka norma czasu pracy obowiązuje niepełnosprawnego stażystę zaliczonego do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności? – spytaliśmy Biuro Prasowe MPIPS. Wątpliwości powstały po nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

więcej

Do skrócenia dniówki roboczej nie wystarczy jedno orzeczenie

2012-04-04 10:03:00

Mniej będzie pracował ten niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym, któremu lekarz, w odrębnym zaświadczeniu zaleci niższą normę dobowego i tygodniowego wykonywania zadań

więcej

Zatrudnianie inwalidów według PO

2012-04-04 08:30:00

Dziś wpłynie do Sejmu nowy projekt ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych przygotowany przez posłów Platformy Obywatelskiej. Z jednej strony ma on nieznacznie zwiększyć dopłaty dla przedsiębiorców zatrudniających inwalidów, z drugiej zaś – kontrolę nad

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Opinia OBPON.ORG do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 marca 2012 r.

2012-04-03 13:21:00

Zarząd Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG przedstawia opinię naszej Organizacji do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych

więcej

PYTANIA OBPON.ORG DO BON I PFRON: w kwestii dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i efektu zachęty ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 12.03.2012 R., ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 26.03.2012

2012-04-03 13:20:00

W dniu 16.02.2012 r. Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z kilkoma pytaniami dotyczącymi wątpliwości związanych z uzyskiwaniem dofinansowań do wynagrodzeń

więcej

Politycy Palikota zajmą się niepełnosprawnymi

2012-03-30 12:19:00

Ruch Palikota ogłosił powołanie w swoich strukturach Ruchu Osób Niepełnosprawnych. Inicjatywa ta ma odpowiadać na najważniejsze potrzeby tego środowiska - przekonują politycy RP. Witamy na pokładzie Ruchu Palikota. Jestem dumny, że postanowiliście nam zaufać i obiecuję w

więcej

Przedsiębiorcy prześlą sprawozdania do PFRON

2012-03-30 09:05:00

Do 30 kwietnia pracodawcy muszą przekazać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) sprawozdania finansowe za 2011 rok.

więcej

Czy czekający na kolejne orzeczenie to nadal osoba niepełnosprawna

2012-03-29 09:23:00

Pracownik posiadał orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ważne do 10 lutego 2012 r. Teraz złożył wniosek o wydanie kolejnego. Cierpi on na schorzenie narządu wzroku – wada z biegiem czasu pogarsza się. A więc pracownik z całą pewnością otrzyma to orzeczenie. Czy w związku z tym

więcej

Osoba niepełnosprawna nie może pracować w nocy

2012-03-29 09:21:00

Od tego roku czas pracy osoby niepełnosprawnej co do zasady nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czy dotyczy to wszystkich pracowników niepełnosprawnych? Jakie dodatkowe uprawnienia im przysługują?

więcej

Refundacja składek ZUS ze środków PFRON

2012-03-29 07:47:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Refundacja składek ZUS ze środków PFRON Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 26 (858) z dn. 2012.03.29, strona 21 Jestem osobą niepełnosprawną. Zamierzam uruchomić własną firmę. Wiem, że w takiej sytuacji

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG - Wysłanie sprawozdań finansowych do PFRON za 2011 r.

2012-03-27 15:25:00

Zarząd Organizacji OBPON.ORG - przypomina wszystkim pracodawcom zobowiązanym do sporządzania sprawozdań finansowych, którzy są firmą o wielkości średniej i dużej, iż najprawdopodobniej do 30.04.2012 r. (patrząc na Komunikat PFRON dot. wysłania sprawozdań finansowych za 2010

więcej

Jak rozliczać dotacje na niepełnosprawnych – wyjaśnienia PFRON

2012-03-27 10:08:00

Firmy wciąż mają wiele wątpliwości związanych z uzyskiwaniem dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i stosowania tzw. efektu zachęty przy zatrudnianiu takich pracowników. O wyjaśnienie tych niejasności zwróciła się w połowie lutego Edyta Sieradzka, wiceprezes

więcej

Kiedy wydatek z ZFRON stanowi pomoc de minimis?

2012-03-26 08:31:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Kiedy wydatek z ZFRON stanowi pomoc de minimis? Gazeta Podatkowa nr 25 (857) z dn. 2012.03.26, strona 18 Dokonaliśmy zakupów u pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej. Wiemy, że z tego tytułu można

więcej

Wniosek o refundację złożony po terminie

2012-03-26 07:45:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wniosek o refundację złożony po terminie Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 25 (857) z dn. 2012.03.26, strona 15 Z opóźnieniem złożyłem do PFRON wniosek o refundację składek ZUS (Wn-U-G). Składki

więcej

Zakłady pracy chronionej mają coraz mniej ulg

2012-03-23 08:27:00

Zwolnienia podatkowe obejmują tylko ZPChr zatrudniające co najmniej 30 proc. niewidomych lub psychicznie chorych

więcej

Krótsza praca dla chorych

2012-03-23 08:03:00

Do biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych wpływają liczne pytania dotyczące czasu pracy po 1 stycznia 2012 r. osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

więcej

Korzystniej dla niepełnosprawnych, więcej obowiązków dla przedsiębiorców

2012-03-22 12:01:00

Projekt ustawy z 13 marca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez posła PO Marka Plurę, to kolejna w ostatnich latach nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania

więcej

Czy można zatrudnić całkowicie niezdolnego do pracy

2012-03-22 08:07:00

Jesteśmy firmą z otwartego rynku pracy. Chcielibyśmy zatrudnić osobę całkowicie niezdolną do pracy wg ZUS. Czy takie sformułowanie pozwala nam zatrudnić tę osobę?

więcej

Kontrole firm zatrudniających niepełnosprawnych

2012-03-22 07:27:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Kontrole firm zatrudniających niepełnosprawnych Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska ; Gazeta Podatkowa nr 24 (856) z dn. 2012.03.22, strona 18 Prowadzimy zakład pracy chronionej, w związku z czym zobowiązani jesteśmy

więcej

Więcej pieniędzy, ale i więcej kontroli

2012-03-20 23:06:00

Uaktualnienie podstawy obliczania dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością przewiduje nowelizacja ustawy o rehabilitacji, nad którą właśnie rozpoczęły się prace. Niejako w zamian nowela miałaby wprowadzić kontrolę m.in. orzecznictwa oraz tego, czy pieniądze z

więcej

Jakie wypełnić dokumenty, zatrudniając niepełnosprawnych - Edyta Sieradzka

2012-03-16 10:25:00

Tak zwanego efektu zachęty na pracownika niepełnosprawnego nie wykazują pracodawcy, dla których dofinansowanie do wynagrodzeń nie stanowi pomocy publicznej

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.