Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17591 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2740 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Niedowidzący lub niedosłyszący pracownik ma dziesięć dni wakacji więcej

2012-10-18 09:39:00

Osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu. Uzyskanie tego stopnia poprzedza długie postępowanie Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10

więcej

KOMUNIKAT PRFON Zmiana kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, wyliczanej na podstawie art. 26a, ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji (...)

2012-10-17 13:09:00

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 986), począwszy od wniosków za wrzesień 2012 r., w poz. 50

więcej

Uwagi SON ‘Podkarpacie’ do projektu z dnia 18 września 2012 r. dot. ROZPORZĄDZENIA MPiPS z dnia .... 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji ...

2012-10-13 14:26:00

  STOWARZYSZENIE  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  ‘‘PODKARPACIE’’ 38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15  kom. 502 027 736 /  www.son.org.pl  /  ryszard.dzik@tlen.pl   Jasło, 27 września

więcej

Jaką karę można nałożyć za nieprzekazanie informacji INF-1 do PFRON?

2012-10-11 09:22:00

Jako pracodawca z otwartego rynku pracy muszę przesyłać PFRON miesięczne informacje dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych (INF-1). W związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji obowiązują przedsiębiorców nowe przepisy, które wprowadziły kary pieniężne za

więcej

Kiedy pracodawca nie otrzyma dofinansowania do wynagrodzenia z PFRON

2012-10-11 09:20:00

Jestem pracodawcą posiadającym status zakładu pracy chronionej. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji wprowadza obowiązek przekazywania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na jego konto bankowe. Czy w świetle tej zmiany nadal mogę wypłacać pracownikom zaliczki w gotówce z kasy

więcej

PFRON pilnuje państwowej kasy

2012-10-11 09:11:00

Uzyskując pomoc na zaangażowanie niepełnosprawnych, pracodawcy muszą się liczyć z daleko idącą kontrolą swoich poczynań i wydawanych pieniędzy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie

więcej

KOMUNIKAT PFRON - Zmiany dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wprowadzone ustawą z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (...)

2012-10-09 10:41:00

Artykuł ustawy zmieniającej/artykuł ustawy zmienianej Treść zmiany Okres sprawozdawczy, od którego należy stosować przepis art. 1 pkt. 9 a/ art. 26 a ust. 1a 1 pkt.

więcej

Pielęgniarki w ZPChr także na umowę o pracę

2012-10-08 11:11:00

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych zajął oficjalne stanowisko w sprawie możliwości zatrudnienia pielęgniarki na umowę o pracę w zakładzie pracy chronionej. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie określa bowiem, w jaki

więcej

Pielęgniarka zapewni opiekę niepełnosprawnym

2012-10-08 08:56:00

Zdaniem biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) nie ma znaczenia, czy podstawą zatrudnienia pielęgniarki jest umowa o pracę, czy wykonywanie przez nią zarejestrowanej działalności gospodarczej.

więcej

Zakłady aktywności zawodowej dostaną pieniądze na wynagrodzenie niepełnosprawnych

2012-10-04 12:02:00

Starosta nie musi już wyrażać opinii o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej przez powiat. A podmiot go tworzący może uzyskać środki na pensje zatrudnionych w nim inwalidów Od 15 września br. zmieniły się niektóre przepisy dotyczące funkcjonowania zakładów

więcej

KOMUNIKAT PFRON - Nowa wersja aplikacji SODiR off-line jeszcze testowana

2012-10-02 10:38:00

Aktualności SODiR  Nowa wersja aplikacji SODiR off-line   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje iż nowa wersja aplikacji SODiR off-line będzie dostępna do pobrania na stronie

więcej

Niekoniecznie musi być lekarz

2012-10-01 09:24:00

W zakładzie pracy chronionej zatrudnionym tam osobom trzeba zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną. Może ją sprawować pielęgniarka Tak uważa Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych (BON). W podobnym duchu wypowiedział się Departament Pielęgniarek i

więcej

KOMUNIAKT PFRON PFRON uprzejmie informuje, iż w dniu 1 października 2012 r. od godziny 00:00 do godziny 16:00 system SODiR będzie niedostępny dla Beneficjentów

2012-09-28 13:49:00

PFRON uprzejmie informuje, iż w dniu 1 października 2012 r. od godziny 00:00 do godziny 16:00 system SODiR będzie niedostępny dla Beneficjentów. Przerwa jest spowodowana koniecznością wdrożenia modyfikacji związanej ze zmianą ustawy o rehabilitacji (...) w zakresie wysokości minimalnego

więcej

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (LIPIEC 2012)

2012-09-28 12:51:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje najnowsze dane wg stanu na dzień 05.09.2012 r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego

więcej

Zapytanie OBPON.ORG do PFRON w związku z Komunikatem PFRON z dnia 17.09.2012 r. dot. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 01.10.2012 R.

2012-09-28 12:21:00

Witam Państwa - w związku z Państwa Komunikatem z dnia 17.09.2012 r. dot. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, zwracam się z prośbą o przesłanie naszej Organizacji OBPON.ORG, informacji od kiedy w SODiR online oraz SODiR offline na drukach INF-D-P w poz. 50  będzie udostępniona

więcej

Projekty rozporządzeń wykonawczych dot. ustawy o rehabilitacji zmienionej po 15 września 2012 r.

2012-09-28 11:13:00

1. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dznia 21 września 2012 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców Projekt rozporządzenia Ministra

więcej

Druk za niepełnosprawnego wypełniony po nowemu, albo będzie korekta - Edyta Sieradzka

2012-09-27 08:47:00

Począwszy od wynagrodzeń wypłaconych za wrzesień br. do wyliczeń maksymalnych kwot dofinansowań z PFRON należy stosować płacę minimalną w wysokości 1386 zł. Kto przeoczy zmianę, będzie musiał poprawić dokumenty Od tego miesiąca zmianie ulegnie sposób wypełniania poz. 50 informacji o

więcej

STANOWISKO BON DLA SON ws. poprawnej interpretacji zapisu art.1, ust.4, ostatniej noweli ustawy o rehabilitacji

2012-09-26 10:36:00

                     STOWARZYSZENIE  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  ‘‘PODKARPACIE’’ 38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15   kom. 502 027 736 /

więcej

PFRON skontroluje udzielanie ulg pracodawcom

2012-09-26 09:01:00

Od 15 września prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może przeprowadzić kontrolę w firmie udzielającej lub korzystającej z ulgi, pozwalającej obniżyć wpłaty wynikające z niezatrudniania odpowiedniej liczby niepełnosprawnych pracowników.

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: BRAK ZRÓWNANIA W 2013 r. dofinansowań do wynagrodzeń dla pracodawców z otwartego rynku w stosunku do pracodawców mających status zpchr

2012-09-25 18:24:00

    Szanowni Państwo - informujemy, iż obecnie został  przekazany do konsultacji społecznych projekt ustawy z dnia 18 września 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawa okołobudżetowa)  

więcej

Firmy będą dłużej otrzymywać zróżnicowane dopłaty do wynagrodzeń

2012-09-25 08:08:00

O kolejny rok rząd chce przedłużyć okres przejściowy, w którym zakładom pracy chronionej będą przysługiwać wyższe dofinansowania do pensji niż pozostałym pracodawcom

więcej

Firma musi podać wyższą kwotę we wniosku

2012-09-25 08:05:00

1386 zł, czyli wysokość najniższej płacy w 2011 roku, powinien wpisać we wniosku INF-D-P pracodawca ubiegający się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika. Taką zmianę przewiduje

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.