Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Komunikat serwisu BAZAZPCHR.PL: 0,5 mln odwiedzin w czerwcu 2007r.!

2007-07-03 14:52:00

Szanowni Państwo, nasz serwis informacyjny  zanotował w czerwcu bieżącego roku kolejny rekord odwiedzalności. Wszystkich odwiedzin w ciągu miesiąca było aż 500 tysięcy! To dotychczasowy rekord odwiedzin zanotowanych w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Systematycznie

więcej

WAŻNE! Ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 115 Poz. 790 i 791

2007-07-03 13:21:00

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 115 Poz. 790 i 791 plik do pobrania tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu

więcej

Sprawozdania muszą podpisywać profesjonaliści. RACHUNKOWOŚĆ Uprawnienia zawodowe

2007-07-02 10:38:00

Za prawidłowość rozliczeń rachunkowych i podatkowych odpowiada zarząd. W jego interesie jest więc dobór odpowiedniej kadry do służb finansowo-księgowych.

więcej

Urzędy skarbowe już nie wydadzą wiążącej interpretacji

2007-07-02 10:03:00

■ Od 1 lipca zmieniły się zasady wydawania podatnikom pisemnych interpretacji podatkowych w ich indywidualnych sprawach. Wniosek o wydanie interpretacji kierować należy do jednego z czterech upoważnionych przez ministra finansów dyrektorów izb skarbowych. Jakie warunki trzeba

więcej

VADEMECUM WIEDZY - konsultanci i doradcy

2007-06-29 10:03:00

Szanowni Państwo - informujemy, że grono współpracujących z serwisem VADEMECUM WIEDZY doradców i

więcej

Jak uzyskać interpretację podatkową od 1 lipca 2007 r.

2007-06-28 12:09:00

Od 1 lipca 2007 r. nastąpią istotne zmiany w zasadach wydawania wiążących interpretacji podatkowych. Od tego dnia na wnioski podatników będzie odpowiadał minister finansów za pośrednictwem czterech wyznaczonych do tego izb skarbowych. Mimo tych zmian nadal część wniosków będzie

więcej

Nowe interpretacje mogą być niezgodne z konstytucją. NOWE PRAWO PODATKI URZĘDOWE WYJAŚNIENIA DLA PODATNIKÓW OD 1 LIPCA 2007 r.

2007-06-27 13:02:00

Od interpretacji będzie można odwołać się tylko do sądu Nie będzie dwuinstancyjności postępowania Już w przyszłym tygodniu wiążące interpretacje podatkowe będą wydawane na zupełnie nowych zasadach. Odpowiedziami na wnioski podatników będzie od 1 lipca 2007 r. zajmował

więcej

Interpretacja ochroną na przyszłość

2007-06-27 11:45:00

NOWE PRAWO Interpretacje podatkowe wydawane od 1 lipca 2007 r. będą chronić przed obowiązkiem zapłaty podatku tylko w stosunku do przyszłych stanów faktycznych. Przy zdarzeniach istniejących takiej ochrony już nie będzie.

więcej

VADEMECUM WIEDZY - konsultanci i doradcy

2007-06-26 08:47:00

Szanowni Państwo - informujemy, że grono współpracujących z serwisem VADEMECUM

więcej

Interpretacja ochroną na przyszłość. PROCEDURY Odpowiedzi organów podatkowych po 1 lipca 2007 r.

2007-06-26 08:00:00

NOWE PRAWO Interpretacje podatkowe wydawane od 1 lipca 2007 r. będą chronić przed obowiązkiem zapłaty podatku tylko w stosunku do przyszłych stanów faktycznych. Przy zdarzeniach istniejących takiej ochrony już nie będzie.

więcej

USTAWA o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (tekst ujednolicony)

2007-06-25 18:12:00

drukiem pogrubionym – zmiany wynikające z nowelizacji (druk 781) kursywą - zmiany wynikające z autopoprawki (tekst ujednolicony) U S T A W A z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

więcej

Podatniku, płać i płacz!

2007-06-25 18:12:00

Zasada: płacę, więc wymagam, jest obca polskiemu fiskusowi. Dotąd urząd skarbowy miał obowiązek odpowiedzieć na pytanie podatnika i odpowiedź ta była wiążąca.

więcej

Odpowiedzi urzędników za pieniądze

2007-06-25 18:10:00

Od1 lipca zmienią się zasady udzielania wiążących interpretacji podatkowych, czyli urzędowych wskazówek, jak stosować przepisy podatkowe. Dla podatnika, który nie wie, jak rozumieć przepis i zadaje pytanie urzędnikom, takie opinie to zabezpieczenie na wypadek, gdyby fiskus chciał

więcej

Nie dość, że zapłacisz za interpretację, to nie zawsze otrzymasz ją w terminie

2007-06-25 18:09:00

Osoby pytające o interpretację prawa podatkowego od 1 lipca zapłacą co najmniej 75 zł. Nie zawsze jednak uzyskają odpowiedź w ciągu trzech miesięcy. Opinia fiskusa niekoniecznie uchroni ich od płacenia podatku Już za kilka dni zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące wydawanie wiążących

więcej

Uzyskanie interpretacji odpłatne i trudniejsze

2007-06-25 18:08:00

Od 1 lipca izba skarbowa nie odpowie na pytanie osoby, która błędnie wypełni wniosek lub nie uiści opłaty. Obecnie w takiej sytuacji podatnik wzywany jest do uzupełnienia pisma

więcej

Cztery izby skarbowe będą odpowiadać na pytania podatników

2007-06-25 18:07:00

Minister finansów podpisał dwa rozporządzenia w sprawie nowych zasad wydawania wiążących interpretacji prawa podatkowego Od 1 lipca 2007 r. wchodzi w życie nowelizacja ordynacji podatkowej, zgodnie z którą minister finansów przejmuje obowiązek wydawania wiążących

więcej

Ile czasu ma urząd na załatwienie sprawy podatkowej

2007-06-25 17:54:00

Ordynacja podatkowa wyznacza terminy załatwienia sprawy kończącej się decyzją podatkową, także terminy wydawania zaświadczeń oraz indywidualnych interpretacji prawa. Nie znajdziemy w niej ograniczeń czasowych kontroli podatkowej, ale te przewiduje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

więcej

Jak podważyć ostateczną decyzję urzędu

2007-06-25 17:50:00

Jeśli podatnik przegapi termin na wniesienie odwołania od decyzji urzędu, pozostają mu tylko tzw. tryby nadzwyczajne Oczywiście zawsze ma szanse na przywrócenie terminu. Musi jednak uprawdopodobnić, że przekroczenie nastąpiło bez jego winy. Jeśli mu się to nie uda, może złożyć wniosek

więcej

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ BEZCZYNNOŚCI I OPIESZAŁOŚCI FISKUSA. Podatnik nie jest bezradny, gdy sprawa nie zostanie załatwiona w terminie

2007-06-25 17:34:00

W razie opieszałości przedstawicieli fiskusa, którzy nie dotrzymują terminów załatwiania spraw, podatnik może złożyć ponaglenie i skargę do sądu administracyjnego Stronie przysługuje prawo do ponaglenia (art. 141 op), jeżeli sprawa nie została załatwiona w terminie (określonym

więcej

Fiskus decyduje, co jest kosztem, a powinna ustawa

2007-06-22 13:41:00

PODATKI NOWE ZASADY ROZLICZANIA REPREZENTACJI I REKLAMY Przedsiębiorcy, którzy ponoszą wydatki na zakup materiałów z logo swojej firmy, mają problem z ich rozliczaniem. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów takich wydatków zależy od interpretacji

więcej

Książka 'ZFRON - tworzenie, wydatkowanie, przepisy...' - już w sprzedaży. UWAGA! Książka zawiera ujednolicony tekst z wyszczególnieniem zmian wprowadzonych ustawą o rehabilitacji... z dnia 15-go czerwca 2007r.

2007-06-20 14:22:00

  Prezentujemy Państwu najnowszą książkę dla zakładów pracy chronionej: 'ZFRON - tworzenie, wydatkowanie, przepisy, wyjaśnienia, wzory wniosków, pytania i odpowiedzi

więcej

Jeśli NSA uchyla wyrok z inicjatywy fiskusa, podatnik musi zwracać nawet kilka tysięcy złotych

2007-06-20 08:36:00

Jeśli NSA uchyla wyrok z inicjatywy fiskusa, podatnik musi zwracać nawet kilka tysięcy złotych Zdaniem ekspertów podatkowych sądy powinny odstępować od zasądzania zwrotu kosztów Projekt nowelizacji procedury sądowoadministracyjnej nie zwalnia podatnika z

więcej

Kontrola bez upoważnienia nie jest podstawą do uchylenia decyzji

2007-06-18 18:40:00

Brak upoważnienia do kontroli podatkowej nie jest podstawą uchylenia decyzji wydanej po tej kontroli, jeżeli była ona prowadzona rzetelnie, a w wyniku ponownego, niewadliwego postępowania kontrolnego wydana byłaby taka sama decyzja. Tak orzekł gliwicki WSA 9 maja br. (III SA/Gl 1462/06).

więcej

UWAGA! 15 czerwca 2007r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2007-06-18 17:16:00

Artykuły na temat uchwalenia ustawy   Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o rehabilitacji zawodowej Sejm przyjął w piątek (15 czerwca 2007 r.) poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz ... Posłowie głosowali nad ustawą o

więcej

SSE. Można udzielić interpretacji

2007-06-14 11:31:00

Urząd może udzielić interpretacji rozporządzeń dotyczących specjalnej strefy ekonomicznej.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.