Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Decyzję prezesa ZUS można zakwestionować

2007-10-30 11:02:00

Od decyzji prezesa ZUS w sprawie emerytury lub renty przyznawanej w drodze wyjątku odwołanie do sądu nie przysługuje. Strona niezadowolona może natomiast wystąpić do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

więcej

Na wydanie zaświadczenia urząd ma siedem dni

2007-10-30 10:59:00

PROCEDURY | Obowiązki organów skarbowych Na wydanie zaświadczenia urząd ma siedem dni Podatnik może składać do urzędu skarbowego wnioski i podania oraz żądać stwierdzenia nadpłaty, wydania interpretacji lub określonych zaświadczeń.

więcej

Co nam daje interpretacja izby celnej

2007-10-29 09:35:00

Ekspert odpowiadał na pytania związane z obrotem z krajami spoza Unii Europejskiej Michał Krzewiński, z zespołu ds. cła i handlu międzynarodowego PricewaterhouseCoopers   Wywóz trzeba potwierdzić

więcej

Fundacja Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym 'Agnieszka' - PODZIĘKOWANIA

2007-10-28 15:59:00

W imieniu Fundacji Dzieciom z Upośledzeniem

więcej

WYJAŚNIENIA BON: Czy spółka jawna dokonując przekształcenia na podstawie Kodeksu spółek handlowych zachowuje status zakładu pracy chronionej?

2007-10-28 15:21:00

Czy spółka jawna dokonując przekształcenia na podstawie Kodeksu spółek handlowych zachowuje status zakładu pracy chronionej?

więcej

WYJAŚNIENIA BON: Czy w przypadku przejęcia spółdzielni posiadającej status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej przez spółkę z o.o., spółka przejmuje również ten status?

2007-10-28 15:14:00

  Czy w przypadku przejęcia spółdzielni posiadającej status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej przez spółkę z o.o., spółka przejmuje również ten status?

więcej

Skutki sprostowania z urzędu decyzji podatkowej

2007-10-22 10:03:00

Organ podatkowy może w każdym czasie sprostować lub uzupełnić wydaną przez siebie decyzję w zakresie rozstrzygnięcia oraz pouczenia o prawie zaskarżenia. Korygowane wady należą do kategorii nieistotnych i nie mogą prowadzić do zmiany decyzji.

więcej

OSTATNIE MIEJSCA na szkolenia w Warszawie i Bydgoszczy 23 i 24.10.2007r. pt. 'ZFRON w praktyce – jak prawidłowo wydatkować środki ZFRON? ZAGADNIENIA KSIĘGOWE I PODATKOWE DOTYCZĄCE ZFRON'

2007-10-21 21:58:00

BAZAZPCHR: Informacja o zmianach w programie szkoleń w Warszawie i Bydgoszczy pt. 'ZFRON w praktyce – jak prawidłowo wydatkować środki ZFRON? ZAGADNIENIA KSIĘGOWE I PODATKOWE DOTYCZĄCE ZFRON' OSTATNIE MIEJSCA - ZAPRASZAMY!

więcej

KOMUNIKAT BAZAZPCHR.PL: Cykl szkoleń ogólnopolskich z tematyki dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - promocja nowego systemu rozliczeń e-SOD

2007-10-19 19:17:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  - w związku z licznymi zapytaniami o cykl szkoleń z tematyki dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych - informuje wszystkich swoich Klientów oraz osoby zainteresowane

więcej

OSTATNIE MIEJSCA na szkolenia w Katowicach, Warszawie i Bydgoszczy pt. 'ZFRON w praktyce – jak prawidłowo wydatkować środki ZFRON? ZAGADNIENIA KSIĘGOWE I PODATKOWE DOTYCZĄCE ZFRON'

2007-10-19 14:15:00

BAZAZPCHR: Informacja o zmianach w programie szkoleń w Katowicach, Warszawie i Bydgoszczy pt. 'ZFRON w praktyce – jak prawidłowo wydatkować środki ZFRON? ZAGADNIENIA KSIĘGOWE I PODATKOWE DOTYCZĄCE ZFRON' OSTATNIE MIEJSCA - ZAPRASZAMY!

więcej

KOMUNIKAT BAZAZPCHR.PL: Nowy system rozliczeń do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - PREMIERA JUŻ WKRÓTCE!!!

2007-10-19 13:56:00

Administracja serwisu firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że trwają prace nad nowym SYSTEMEM rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych budowanym w ramach planowanego przez nas od dłuższego

więcej

Nasz fiskus żąda więcej dokumentów niż Unia

2007-10-19 11:22:00

Polska narusza unijne prawo, gdy chce innych niż faktury dokumentów, które potwierdzą prawo do obniżenia podatku należnego

więcej

Rozporządzenia wspomagające zatrudnianie osób niepełnosprawnych podpisane

2007-10-19 11:09:00

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska 17 października podpisała 3 rozporządzenia wspomagające zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Rozporządzenia zostały skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenia wchodzą w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Podpisane rozporządzenia to:

więcej

BAZAZPCHR: Informacja o zmianach w programie szkoleń w Katowicach, Warszawie i Bydgoszczy pt. 'ZFRON w praktyce – jak prawidłowo wydatkować środki ZFRON? ZAGADNIENIA KSIĘGOWE I PODATKOWE DOTYCZĄCE ZFRON'

2007-10-18 20:55:00

UWAGA! Wprowadzono istotne zmiany w programie szkolenia, planie godzinowym i wykładzie (informacja dla uczestników szkolenia oraz osób zainteresowanych) OGÓLNOPOLSKA

więcej

Podatnik może przejrzeć protokół pokontrolny

2007-10-18 13:34:00

W firmie przedsiębiorcy przeprowadzono kontrolę podatkową. Urzędnicy sporządzili z niej protokół. Właściciel firmy chciał go przejrzeć. Sądził, że dowie się, jak została oceniona jego sprawa. Niestety, w protokole takich danych nie było.

więcej

Fundusz zbada, na co firma przeznacza dofinansowanie

2007-10-18 10:39:00

Zmiana prawa Pracodawca będzie mógł domagać się, żeby kontroler z PFRON nie prowadził u niego kontroli, jeśli był wcześniej jego pracownikiem lub toczy się wobec niego postępowanie karne. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie mógł monitorować

więcej

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA. Przekazywanie środków na rachunek zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

2007-10-18 10:24:00

Pracodawca ma obowiązek przekazywania środków ZFRON na rachunek bankowy w terminie siedmiu dni od daty ich uzyskania. Przekroczenie tego terminu skutkuje sankcjami finansowymi. Od 30 lipca został skrócony termin dla obligatoryjnego przekazywania środków zakładowego funduszu

więcej

PRZYPOMINAMY: BAZAZPCHR.PL szkolenie w Katowicach, Warszawie i Bydgoszczy pt.: 'ZFRON w praktyce – jak prawidłowo wydatkować środki ZFRON'

2007-10-17 15:30:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza na szkolenie w:

więcej

Nowy Pełnomocnik dopiero po wyborach

2007-10-17 15:24:00

Jak nieoficjalnie dowiedziała się Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, nazwisko nowego Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poznamy dopiero po wyborach parlamentarnych 21 października. Na stanowisku Podsekretarza w Ministerstwie Pracy i Polityki

więcej

Niepełnosprawność nie będzie określana procentowo. REHABILITACJA ZAWODOWA | Unijne rozporządzenie w sprawie zatrudnienia niepełnosprawnych

2007-10-17 15:22:00

Co najmniej połowę pracowników zakładów pracy chronionej będą stanowić niepełnosprawni Bruksela chce, aby za prowadzenie firmy na chronionym rynku pracy nadal przysługiwały ulgi podatkowe Niepełnosprawni nie będą musieli wymieniać orzeczeń o niepełnosprawności

więcej

Będą jednolite procedury kontrolne pozwalające na sprawdzenie wykorzystywania przez pracodawców środków wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych

2007-10-17 15:13:00

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli prowadzonej przez organy uprawnione na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

więcej

PROCEDURY | Interpretacje podatkowe wydawane po 1 lipca 2007 r. Minister odpowiedział na niemal 700 wniosków

2007-10-16 19:54:00

Minęły pierwsze trzy miesiące wydawania interpretacji podatkowych przez ministra finansów. Od 1 lipca 2007 r. wydał on 687 odpowiedzi. Podatnicy korzystają ze specjalnych wzorów wniosku o wydanie interpretacji, ale nadal popełniają w nich błędy.

więcej

PRZYPOMINAMY: BAZAZPCHR.PL szkolenie w Katowicach, Warszawie i Bydgoszczy pt.: 'ZFRON w praktyce – jak prawidłowo wydatkować środki ZFRON'

2007-10-14 23:49:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza na szkolenie w:

więcej

BAZAZPCHR.PL: Relacja ze szkolenia w POZNANIU z dnia 12.10.2007r. ' ZFRON w praktyce...'

2007-10-14 23:48:00

W dniu 11.10.2007r. w sali szkoleniowej HotelU "TOPAZ" W Poznaniu, przy ul. Przemysłowej 34A ( http://www.hotel-topaz.pl/ ) odbyło się szkolenie pt.:  

więcej

BAZAZPCHR.PL: Relacja ze szkolenia we WROCŁAWIU z dnia 11.10.2007r. ' ZFRON w praktyce...'

2007-10-14 22:39:00

W dniu 11.10.2007r. w sali szkoleniowej Pensjonatu Jana Pawła II **** przy ul. św. Idziego 2 we Wrocławiu      odbyło się szkolenie pt.:  

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.