Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17401 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Interpretacje są uciążliwe i dla podatników i dla fiskusa

2007-12-20 10:44:00

■  Interpretacje podatkowe to procedura, z której podatnicy korzystają najczęściej. Czy w praktyce występują jakieś problemy z otrzymaniem odpowiedzi od fiskusa?

więcej

INFORMACJA BAZAZPCHR.PL: na temat dostępu do informacji publicznej, jaką są projekty aktów prawnych i wpływu na zawartość regulacji prawnych

2007-12-19 17:28:00

W związku z licznymi zapytaniami naszych Klientów na temat dostępu do informacji publicznej, jaką są projekty aktów prawnych i wpływu na zawartość regulacji prawnych zwróciliśmy się jako administracja   www.bazazpchr.pl - Ogólnopolska Baza Pracodawców

więcej

Od 2 stycznia będą zbierane wnioski o refundację składek. PFRON o finansowaniu składek na ubezpieczenia społeczne

2007-12-18 10:59:00

Pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych nie będą musieli ponownie rejestrować się w PFRON, aby otrzymać refundację ich składek na ZUS. Aby otrzymać zwrot opłaconych już składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych pracowników w Państwowym

więcej

Nie wszystkie zakłady pracy chronionej korzystają ze zwolnień. Naczelny Sąd Administracyjny o preferencjach podatkowych

2007-12-17 10:46:00

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pozwalający kontynuować korzystanie ze zwolnień podatkowych zakładom pracy chronionej dotyczył tylko tych, które uzyskały status takiego zakładu na czas określony.

więcej

DORADZTWO PODATKOWE | Propozycje nowelizacji ustawy

2007-12-17 10:43:00

   Doradcy opracowują propozycje zmian w ustawie o doradztwie podatkowym  Zwiększenie zakresu tajemnicy zawodowej upodobni ich do radców prawnych  W maju zapadnie decyzja dotycząca samodzielności regionalnych oddziałów

więcej

BAZAZPCHR.PL szkolenie: BILANSOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2007 W ZPChr ORAZ U PRACODAWCÓW Z OTWARTEGO RYNKU PRACY. - SPRAWOZDANIE FINANSOWE (BILANS, RZIS) I ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE CIT, PIT ZA 2007 ROK

2007-12-15 14:03:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPRASZA NA SZKOLENIE pt.: BILANSOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2007 W ZPChr ORAZ U PRACODAWCÓW Z OTWARTEGO RYNKU PRACY. - SPRAWOZDANIE FINANSOWE (BILANS, RZIS) I ROCZNE

więcej

Ralacja ze szkoleń: SOD NOWELIZACJA SYSTEMU OBSŁUGI DOFINANSOWAŃ (SOD), REFUNDACJA SKŁADEK ZUS wraz z AKTAMI WYKONAWCZYMI obowiązującymi od 01.01.2008r

2007-12-14 18:18:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  SZKOLENIE pt.: „NOWELIZACJA SYSTEMU OBSŁUGI DOFINANSOWAŃ (SOD), REFUNDACJA SKŁADEK ZUS wraz z AKTAMI WYKONAWCZYMI obowiązującymi od 01.01.2008r”   odbyło

więcej

NAJNOWSZA KSIĄŻKA WYDAWNICTWA OBPON: Bilansowe i podatkowe aspekty funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz pracodawców z otwartego rynku pracy - JOANNA WAWRZYŃCZAK

2007-12-14 12:22:00

ADMINISTRACJA INFORMUJE O UKAZANIU SIĘ NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI: NAJNOWSZA KSIĄŻKA WYDAWNICTWA OBPON: "Bilansowe i

więcej

BAZAZPCHR.PL: szkolenie - 'NOWELIZACJA SOD, REFUNDACJA SKŁADEK ZUS obow.od 01.01.2008r'. INFORMACJA O DODATKOWYCH TERMINACH SZKOLEŃ I DOSTĘPNOŚCI WOLNYCH MIEJSC. NOWE TERMINY - WROCŁAW, SOSONOWIEC

2007-12-14 09:58:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPRASZA NA SZKOLENIE pt.: „NOWELIZACJA SYSTEMU OBSŁUGI DOFINANSOWAŃ (SOD), REFUNDACJA SKŁADEK ZUS wraz z AKTAMI WYKONAWCZYMI obowiązującymi od 01.01.2008r”  

więcej

Na wszczęcie kontroli nie ma zażalenia

2007-12-12 11:08:00

Decyzja, która zmieni stan rozliczeń z urzędem skarbowym, na pewno nie będzie zaskoczeniem dla kontrolowanego Postępowanie podatkowe wszczynane jest na podstawie art. 165 ordynacji – na żądanie strony lub z urzędu. Niestety, podatnikowi nie przysługuje prawo do wniesienia zażalenia

więcej

BAZAZPCHR.PL: szkolenie - 'NOWELIZACJA SOD, REFUNDACJA SKŁADEK ZUS obow.od 01.01.2008r'. INFORMACJA O DODATKOWYCH TERMINACH SZKOLEŃ I DOSTĘPNOŚCI WOLNYCH MIEJSC. NOWE TERMINY - WROCŁAW, SOSONOWIEC

2007-12-12 10:54:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPRASZA NA SZKOLENIE pt.: „NOWELIZACJA SYSTEMU OBSŁUGI DOFINANSOWAŃ (SOD), REFUNDACJA SKŁADEK ZUS wraz z AKTAMI WYKONAWCZYMI obowiązującymi od 01.01.2008r”  

więcej

Poradnik kontrolowanego przedsiębiorcy

2007-12-12 09:48:00

Do drzwi przedsiębiorcy może zapukać nie tylko inspektor pracy czy kontroli skarbowej. Czasem będzie to policjant, funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a nawet Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeśli będzie to uzasadnione np. toczącym się śledztwem. Do czego mają prawo, a czego nie

więcej

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych. W grudniu warto wypłacić dwie pensje

2007-12-12 07:38:00

Resort pracy nie wydał jeszcze rozporządzenia, które określi zasady refundacji składek na ZUS niepełnosprawnych pracowników w 2008 roku. Od stycznia 2008 r. pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych są zobowiązani opłacić ich składki na ZUS, a następnie starać się o ich zwrot z

więcej

BAZAZPCHR.PL: szkolenie - 'NOWELIZACJA SOD, REFUNDACJA SKŁADEK ZUS wraz z AKTAMI WYKONAWCZYMI obow.od 01.01.2008r'. INFORMACJA O DODATKOWYCH TERMINACH SZKOLEŃ I DOSTĘPNOŚCI WOLNYCH MIEJSC

2007-12-11 11:19:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPRASZA NA SZKOLENIE pt.: „NOWELIZACJA SYSTEMU OBSŁUGI DOFINANSOWAŃ (SOD), REFUNDACJA SKŁADEK ZUS wraz z AKTAMI WYKONAWCZYMI obowiązującymi od 01.01.2008r”  

więcej

Rozmowa z Jarosławem Dudą, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

2007-12-10 10:43:00

- Panie Ministrze, poprosimy o dwa słowa o sobie: skąd Pan pochodzi, co Pan robił, kim jest? - Nazywam się Jarosław Duda. Pochodzę z Wrocławia, z czego jestem bardzo dumny, gdyż miasto to jest miastem otwartym i przyjaznym. Wypracowało szereg ciekawych rozwiązań na rzecz osób

więcej

Przedawnienie zobowiązań podatkowych. Należność nie przedawni się do śmierci

2007-12-07 11:38:00

Fiskus może aż do skutku ścigać osoby i firmy, które nie płacą swoich zobowiązań. Wystarczy, że próbę wyegzekwowania należności będzie ponawiał co jakiś czas

więcej

Sporna dotacja dla PFRON. Sejm nie zgodził się z sugestiami Komisji Polityki Społecznej i rodziny, by odrzucić nowelizację ustawy zwiększającej udział PFRON w dofinansowaniu wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2008 r.

2007-12-06 21:48:00

Sejm nie zgodził się z sugestiami Komisji Polityki Społecznej i rodziny, by odrzucić nowelizację ustawy zwiększającej udział PFRON w dofinansowaniu wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2008 r.

więcej

Dlaczego można nie dostać interpretacji podatkowej?

2007-12-06 17:50:00

Złożyłam wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej przedawnienia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. Czy izba skarbowa może odmówić wydania interpretacji?

więcej

Budżet mniej dopłaci do rehabilitacji. Rząd chce, aby PFRON pokrył z własnych środków 75 procent kosztów dofinansowań do wynagrodzeń

2007-12-06 12:13:00

Rząd chce, aby Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrył z własnych środków nawet 75 proc. kosztów dofinansowań do wynagrodzeń tych osób. Sejm jest przeciw. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy o

więcej

BAZAZPCHR.PL: szkolenie - 'NOWELIZACJA SOD, REFUNDACJA SKŁADEK ZUS wraz z AKTAMI WYKONAWCZYMI obow.od 01.01.2008r' Informacja o stanie legislacyjnym rozp. SOD'. DODATKOWE TERMINY SZKOLEŃ

2007-12-06 11:29:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPRASZA NA SZKOLENIE pt.: „NOWELIZACJA SYSTEMU OBSŁUGI DOFINANSOWAŃ (SOD), REFUNDACJA SKŁADEK ZUS wraz z AKTAMI WYKONAWCZYMI obowiązującymi od 01.01.2008r”

więcej

SYSTEM e-SOD już GOTOWY!!! Rozlicz ryczałt w... 3 KLIKNIĘCIA! Najnowsze rozwiązanie firmy Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - aplikacja do rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych

2007-12-06 10:28:00

Administracja serwisu firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że  PRACE nad nowym SYSTEMEM rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych  , budowanym w ramach planowanego przez nas od

więcej

BAZAZPCHR.PL szkolenie: BILANSOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2007 W ZPChr ORAZ U PRACODAWCÓW Z OTWARTEGO RYNKU PRACY. - SPRAWOZDANIE FINANSOWE (BILANS, RZIS) I ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE CIT, PIT ZA 2007 ROK

2007-12-06 09:12:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPRASZA NA SZKOLENIE pt.: BILANSOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2007 W ZPChr ORAZ U PRACODAWCÓW Z OTWARTEGO RYNKU PRACY. - SPRAWOZDANIE FINANSOWE (BILANS, RZIS) I ROCZNE ZEZNANIA

więcej

Finansowanie wydatków w ramach zasady de minimis ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych

2007-12-04 18:12:00

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z późn. zm.) - art. 31 ust. 1, prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry