Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Na jakich zasadach przysługują dofinansowania i refundacje - Edyta Sieradzka

2008-06-11 09:55:00

1. Czy zakładowi pracy chronionej wolno się ubiegać o dofinansowanie wynagrodzenia jeszcze przed jego faktyczną wypłatą? A może musi zachować kolejność tak jak przy refundacji składek: najpierw wypłata, potem starania o pieniądze? Przepisy podpowiadają jedynie, do kiedy składamy dokumenty o

więcej

Trudno rozliczyć dofinansowania i refundacje za zatrudnionego w kilku miejscach - Edyta Sieradzka

2008-06-11 08:39:00

Największe wsparcie za niepełnosprawnego pracującego w dwóch lub więcej zakładach w wymiarze przekraczającym łącznie pełny etat dostanie ten szef, który pierwszy rozpoczął z nim współpracę.   Zasada ta wynika z art. 26b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i

więcej

PFRON może ponieść odpowiedzialność za nieterminową wypłatę refundacji opłaconych składek ZUS

2008-06-05 10:49:00

Jeżeli PFRON nie wypłaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych lub wypłaci ją w niewłaściwym terminie, wówczas podmioty uprawnione do jej otrzymania mogą złożyć skargę lub zażalenie. Uprawniony może również żądać wypłaty odszkodowania.  

więcej

Firmy złożą jeden wniosek o wypłatę pieniędzy z PFRON. Rozmowa z SYLWIĄ BORATYŃSKĄ, dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

2008-06-05 10:48:00

WYWIAD. Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą nie będą już musiały składać kilku formularzy, aby uzyskać zwrot opłaconych składek ZUS. Również pracodawcy złożą jeden wniosek o refundację składek ZUS i dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. W 2009

więcej

KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ SOD ORGANIZOWANYCH PRZEZ OBPON: Wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji poprawności rozliczeń, informacja o ostatnich miejscach BYDGOSZCZ, POZNAŃ, WROCŁAW

2008-06-05 10:08:00

UWAGA! Szanowni Państwo, wspólnie z Panią Edytą Sieradzką - Dyrektorem ds. Dofinansowań w naszej firmie jesteśmy w stałym kontakcie z Wydziałem Dofinansowań PFRON. Z informacji uzyskanej przez naszą firmę z PFRON wynika, iż nadal wiele firm robi błędy w wypełnianiu

więcej

Komunikat OBPON: Urząd nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis firmie, która utraciła status zakładu pracy chronionej i utrzymuje 25% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniający do zachowania - wyrok WSA

2008-06-02 14:31:00

PREZENTUJEMY WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE: Urząd nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis firmie, która utraciła status zakładu pracy chronionej i utrzymuje 25% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

więcej

WSZYSTKO O ZFRON

2008-06-02 12:36:00

Prezentujemy obszerny fragment książki wydawnictwa OBPON, autorstwa Pani Moniki Misztal zawierający: Wzory druków ZFRON:  - wzór regulaminu ZFRON  - wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej  - wzór indywidualnego programu rehabilitacji  -

więcej

Za zaległe refundacje można wywalczyć i odszkodowanie, i odsetki

2008-05-30 10:19:00

Przedsiębiorczy rencista, który nie dostał refundacji składek z PFRON, może skarżyć się na bezczynność organu do sądu administracyjnego oraz żądać odszkodowania przed sądem cywilnym

więcej

Niepełnosprawni nie otrzymują refundacji składek

2008-05-30 10:18:00

Osoby niepełnosprawne prowadzące firmy nie mogą uzyskać żadnych informacji, dlaczego jeszcze nie otrzymały zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne wpłaconych do ZUS.

więcej

OBPON szkolenie: 'KORZYŚCI Z ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE, ZATRUDNINIENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA'

2008-05-29 15:44:00

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza na szkolenie pt: "KORZYŚCI Z ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W

więcej

Kilkadziesiąt tysięcy niepełnosprawnych może stracić pracę

2008-05-29 08:31:00

Od 2009 roku firmy mogą otrzymywać pomoc finansową tylko za nowo zatrudnionych niepełnosprawnych. Przedsiębiorcy mogą zwalniać pracowników, jeśli nie otrzymają dofinansowań ich pensji lub refundacji składek ZUS. Rząd ma niecały miesiąc na interwencję w sprawie unijnego rozporządzenia

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Pracodawcy, którzy do 30 czerwca nie zrobią korekt błędnych dokumentów składanych do ZUS-u za okres do 31.12.2007r. nie będą mieli już możliwości finansowania tych składek na 'starych zasadach', które obowiązywały do 31.12.2007r.

2008-05-28 11:00:00

PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM NASZYM KLIENTOM, UŻYTKOWNIKOM SERWISÓW   oraz     pracodawcy, którzy do 30 czerwca nie zrobią korekt błędnych dokumentów składanych do ZUS-u za okres do 31.12.2007r. nie będą mieli już możliwości finansowania tych składek na

więcej

KOMUNIKAT OBPON: PRACE PRZY APLIKACJI e-SOD v2 NA UKOŃCZENIU!

2008-05-27 16:04:00

Szanowni Państwo - jak już informowaliśmy we wcześniejszych komunikatach, kilka tygodni temu rozpoczęliśmy prace nad zupełnie nowym rozwiązaniem wspomagającym rozliczenia dofinansowań i refundacji składek na ubezpieczenie społeczne zgodnym z obowiązującymi od 1 stycznia 2008r. zasadami.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna dla wszystkich firm korzystających z naszych serwisów: ZPCHR.INFO i VADEMECUM WIEDZY

2008-05-27 12:02:00

W ramach zapewnienia pracodawcom osób niepełnosprawnych kompleksowej obsługi ze strony firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH - wprowadziliśmy nową usługę: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA OD DNIA 28.05.2008r. KAŻDA FIRMA WYKUPUJĄCA

więcej

KOMUNIKAT OBPON: PRACODAWCO - przyjdź i sprawdź czy przez pół roku uzyskiwana w TWOJEJ firmie pomoc publiczna z tytułu dofinansowań i refundacji składek jest zgodna z obecnie obowiązujacym prawem, gdyż z informacji uzyskanej przez naszą firmę z PFRON wynika, iż nadal wiele firm robi błędy w wypełnianiu druków, przez co zawyżają lub zaniżają sobie kwoty pomocy, które im przysługują

2008-05-27 10:46:00

  UWAGA! Szanowni Państwo, wspólnie z Panią Edytą Sieradzką - Dyrektorem ds. Dofinansowań w naszej firmie jesteśmy w stałym kontakcie z Wydziałem Dofinansowań PFRON. Z informacji uzyskanej przez naszą firmę z PFRON wynika, iż nadal wiele firm robi błędy w wypełnianiu

więcej

OSTATNIE MIEJSCA na szkolenie: 2 - dniowe 'Warsztaty dla Członków Komisji IPR' - Katowice 2-3 czerwca 2008r.

2008-05-26 12:19:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza na 2 - dniowe 'WARSZTATY DLA CZŁONKÓW IPR' Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza

więcej

Zakończyły się obrady czterech kapituł nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej

2008-05-26 09:25:00

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w czasie uroczystej gali 17 czerwca. W tym roku największy problem z wyborem laureata miała kapituła z zakresu prawa gospodarczego. Konkurowało bowiem ze sobą 21 książek. Wszystkie o wyrównanym, wysokim poziomie merytorycznym.

więcej

Rząd: firmom łatwiej będzie otrzymać pieniądze z PFRON

2008-05-26 09:22:00

Jeszcze w tym roku system refundacji składek ubezpieczeniowych opłacanych przez niepełnosprawnych przedsiębiorców, zostanie radykalnie uproszczony. Od nowego roku także pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych mogą liczyć na ułatwienia w ubieganiu się o pomoc z Państwowego Funduszu

więcej

OBPON szkolenie: 'Wypełnianie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń i ref. składek ZUS. Omówienie zmian wprowadzonych w aplikacji SODiR. OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN w uzyskiwaniu pomocy publicznej po wejściu w życie nowego rozporządzenia unijnego. Prezentacja nowej wersji aplikacji E-SOD 2'

2008-05-25 17:18:00

UWAGA! Szanowni Państwo, wspólnie z Panią Edytą Sieradzką - Dyrektorem ds. Dofinansowań w naszej firmie jesteśmy w stałym kontakcie z Wydziałem Dofinansowań PFRON. Z informacji uzyskanej przez naszą firmę z PFRON wynika, iż nadal wiele firm robi błędy w wypełnianiu

więcej

Jak rozliczamy dofinansowania i refundacje składek za niepełnosprawnych pracowników

2008-05-23 11:26:00

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania uczestników panelu zorganizowanego 6 maja przez DF wspólnie z Ogólnopolską Bazą Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Na pytania odpowiadały`: Anna Pałecka-Błaszczyk, główna specjalistka ds. legislacji w Biurze Pełnomocnika

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.